top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
POLİTİKALAR

Kriter No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 44, 48, 75, 83, 125, 138, 140, 152, 153, 154, 155

Neden?

Amaç

Taahhütlerinizi, amaçlarınızı ve hedeflerinizi ve bunları başarmak için atacağınız adımları belirten yazılı politikalara sahip olmak, işletmenizdeki herkesin sorumlu bir şekilde çalışmak için neyin gerekli olduğunu anlamasını sağlamanın çok önemli bir yoludur. Ayrıca misafirlerinize, tedarikçilerinize ve toplumunuza çevresel ve sosyal etkilerinizi iyileştirmek için neler yaptığınızı gösterirler. Politikalarınızı referans olarak kullanmak, ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

 

Hedefler 

 • Üst yönetimin işletmenizin verdiği taahhütleri anlamasını ve desteklemesini sağlamak.

 • Sorumlu iş uygulamalarının, yılda bir veya iki kez düşünmek yerine, günlük faaliyetlerinize dahil edilmesini sağlamak.

 • Neleri iyi yaptığınızı ve hangi iyileştirmelerin yapılabileceğini görmek için izleyebileceğiniz ve ölçebileceğiniz yazılı amaçlar, hedefler ve prosedürlere sahip olmak.

 • Politikalarınızın önemli ve ilgili kısımlarını halka açık hale getirerek misafirlerinize, paydaşlarınıza, personelinize ve topluluğunuza karşı sorumlu olmanıza yardımcı olmak.

Kriter No: 1
Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Çevre üzerindeki etkinizi nasıl azaltacağınızı, en aza indireceğinizi ve yöneteceğinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir çevre politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın. Daha fazla eğitim videosu için burayı tıklayın.

Kriter No: 2 + 125

Ne?

Çalışanlarınız için iyi çalışma koşullarına sahip olduğunuzdan, insan haklarını koruduğunuz ve insanlara adil ve eşit muamele gösterdiğinizden nasıl emin olursunuz.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz. İkinci Travelife denetiminiz için, işinizin herhangi bir alanında her türlü ayrımcılığı önleme taahhüdünüzü de politikanıza eklemeniz gerekecektir. Bu taahhüdü ekleyerek, 125 no'lu kriter gereksinimini yerine getirmiş olacaksınız.

Örnek bir çalışan ve insan hakları politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Kriter No: 3

Ne?

Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel insanlarla ve yerel işletmelerle nasıl ilişki kurarsınız ve yerel gelenek ve kültürleri nasıl korursunuz?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir toplum uyum politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 4

Ne?

Yüksek standartlara bağlılığınız ve kalite güvence prosedürlerinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir kalite politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 5

Ne?

Yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimleri kullanabilirsiniz. Eğitimler Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından sunulmaktadır.

Kriter No: 6

Ne?

Yazılı politikalarınız işinizin ve iş faaliyetlerinizin tüm bölümleri için geçerli mi?

Nasıl?

Yazılı politikalarınız, hem tesis içi hem de tesisi dışı operasyonlarınızın tüm etkilerini kapsamalıdır. Hediyelik eşya dükkanı veya diğer dükkan işletmecileri gibi alt yüklenicileri ve yüzme havuzları, su parkları vb. gibi işletmenizin diğer yönlerini hesaba katmayı unutmamalısınız. Birden fazla politikaya sahip olabilir veya bunları birden fazla alanı kapsayan bir veya iki politika belgesinde birleştirebilirsiniz.

Kriter No: 7 + 8 + 9 + 155
Politikaların kullanılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi

Ne?

Çevre, işçi ve insan hakları, toplum katılımı, kalite ve sağlık ve güvenlik politikalarınızın veya bunların ilgili kısımları:

 

 • Personel alanlarında ve tüm personelinizin anlayacağı dillerde mevcut mu?

 • Misafir alanlarında ve misafirleriniz tarafından en çok anlaşılan dillerde mevcut mu?

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, bu politikaları web sitenizde misafirleriniz, toplumunuz ve diğer önemli paydaşlarınız tarafından en yaygın olarak anlaşılan dillerde herkese açık hale getirdiğinizi ve bunları tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sunduğunuzu göstermeniz gerekecektir. Politikaların dilleri,  genel olarak konuklarınızın yaklaşık %80’inin konuştuğu dilleri kapsaması önerilir.

Destek

Kriter 155: Tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sürdürülebilirlik politikalarınızın bir kopyasını veriyor musunuz? Tedarikçilerinize, kiracılarınıza, sizinşe çalışan özel veya tüzel kişilere Kriter 1, 2, 3, 4 ve 5 'de hazırlamış olduğunuz politikalarınızı gönderebilirsiniz. Bu işlem en kolay şekilde tedarikçilerinize mail atarak olabileceği gibi, şirket mail imzalarınıza politikalarınız ve sürdürülebilirlik raporlarınızın linkini de koyabilirsiniz.

Kanıt olarak teslim belgesi veya mail gönderilerini denetçiye göstermelisiniz. 

Kriter No:
44 + 48 + 75 +83 +152 +153 +154

Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Sorumlu bir şekilde satın aldığınızdan ve yerel işletmeleri desteklediğinizden nasıl emin olursunuz? Bu, aşağıdakilerin tümünü mümkün olan her yerde yapmaya kararlı olmanızı içerir:

 • Ürünleri yerel olarak satın almak ve yerel hizmet sağlayıcıları kullanmak.

 • Mümkün olan her yerde, örneğin toplu halde veya daha az ambalajlı ürünler satın alarak, atıkları azaltacak şekilde sipariş etmek/satın almak.

 • Bozulabilir gıdaların uygun boyutta porsiyonlarını satın almak için bir talimat hazırlayarak gıda israfını azaltacak şekilde yiyecek sipariş etmek/satın almak.

 • Elektrikli ekipman satın alırken veya değiştirirken düşük enerji harcayan teknolojileri göz önünde bulundurmak ve mümkünse enerji açısından verimli elektrikli ekipmanı tercih etmek.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

İkinci Travelife denetiminiz için, mümkün olan her yerde aşağıdakilere olan taahhüdünüzü de göstermeniz gerekecektir:

 

 • Mümkün olan yerlerde sürdürülebilir şekilde üretilmiş, sürdürülebilir kaynaklı ürünler satın almak.

 • Geri dönüştürülebilir ve/veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış malzemeler tedarik etmek.

 • Bir seçenek olduğunda, Fair Trade, Rainforest Alliance, FSC (Forest Stewardship Council), MSC (Marine Stewardship Council) ve benzeri saygın sürdürülebilirlik etiketlerine sahip ürünleri tercih etmek

FM_FSI_transparent_570x270_single-mark.png
rain forest alliance_edited.png
FSC_edited.png
MSC_edited.png

Kriter No: 138 + 140

Ne?

Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları cinsel sömürü dahil, tüm sömürü türlerine karşı koruma konusunda bir taahhüdü gösteren yazılı bir politikanız var mı?

Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, çalışanlar veya misafirler aracılığıyla, yerel yetkililere (çocukların korunması ile ilgili kuruluşlar gibi) raporlama konusunda bir politikanız var mı?​

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

Çocukları ilgilendiren şüpheli faaliyetleri ilgili otoriteye bildirmek dahil olmak üzere, çocukların istismar ve sömürüden korunmasına yönelik aktif çaba içerisinde bulunmalısınız.

Çocuk koruma politikanızın personel alanlarında ve tüm çalışanlarınızın anladığı dillerde mevcut olmasını sağlamalısınız. Bu personel duyuru panolarına asmak, el kitapçıklarına koymak vb. gibi yöntemlerle olabilir.

Sektör örneği politikalar için tıklayınız.

İnternette, Travelife üyesi diğer hotellerin internet sayfalarını araştırarak daha fazla örnek bulabilirsiniz.

lara-barut-collection.png
regnum logo-1_edited.png
concorde logo.png
voyage.png
sektor ornegi
stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page