top of page
 • Instagram
 • LinkedIn

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

Destek

Bu bölümdeki link ve dökümanların çoğu Travelife tarafından hazırlanmış ve internet sitesinden alınmıştır. Kriterler ve gereklilikleri ile ilgili açıklayıcı bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu sayfayı ve Travelife linkini kullanarak Travelife denetimine, kendi kendinize Travelife tarafından hazırlanmış formlar, kılavuzlar, kontrol listeleri vb. kullanarak hazırlanabilirsiniz. Desteğe ihtiyacınız olursa akdeniz@isis-turkey.com elektronik posta adresine mail atabilirsiniz.

Terimler

Travelife standartı içerisinde geçen ve Türkçe'ye çevrilen terimlerin anlamları:

 

Hedef: Hedefler genellikle sayılardır ve başlangıç noktasına göre ölçülmeli ve ölçülebilir bir son tarihe sahip olmalıdır.

Amaç: Amaçlar hala sayıları içerebilir, ancak genellikle projeler veya eylemlerle ilgilidir. Yine de, başlangıç noktanızı bilmeniz, bir son tarihiniz olması ve kesin olmanız gerekir, böylece başarılı olup olmadığınızı görmek kolaydır.

Politika: Genelde bir A4 uzunluğunda ...

Politikaları açık hale getirmek: İsteyenleri ulaşabileceği, görebileceği şekilde yayınlamak. Aynı zamanda "politikaların kullanılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi" olarakta geçmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
POLİTİKALAR

Neden?

Amaç

Taahhütlerinizi, amaçlarınızı ve hedeflerinizi ve bunları başarmak için atacağınız adımları belirten yazılı politikalara sahip olmak, işletmenizdeki herkesin sorumlu bir şekilde çalışmak için neyin gerekli olduğunu anlamasını sağlamanın çok önemli bir yoludur. Ayrıca misafirlerinize, tedarikçilerinize ve toplumunuza çevresel ve sosyal etkilerinizi iyileştirmek için neler yaptığınızı gösterirler. Politikalarınızı referans olarak kullanmak, ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

 

Hedefler

 • Üst yönetimin işletmenizin verdiği taahhütleri anlamasını ve desteklemesini sağlamak.

 • Sorumlu iş uygulamalarının, yılda bir veya iki kez düşünmek yerine, günlük faaliyetlerinize dahil edilmesini sağlamak.

 • Neleri iyi yaptığınızı ve hangi iyileştirmelerin yapılabileceğini görmek için izleyebileceğiniz ve ölçebileceğiniz yazılı amaçlar, hedefler ve prosedürlere sahip olmak.

 • Politikalarınızın önemli ve ilgili kısımlarını halka açık hale getirerek misafirlerinize, paydaşlarınıza, personelinize ve topluluğunuza karşı sorumlu olmanıza yardımcı olmak.

Kriter No: 1
Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Çevre üzerindeki etkinizi nasıl azaltacağınızı, en aza indireceğinizi ve yöneteceğinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir çevre politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın. Daha fazla eğitim videosu için burayı tıklayın.

Kriter No: 2 + 125

Ne?

Çalışanlarınız için iyi çalışma koşullarına sahip olduğunuzdan, insan haklarını koruduğunuz ve insanlara adil ve eşit muamele gösterdiğinizden nasıl emin olursunuz.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz. İkinci Travelife denetiminiz için, işinizin herhangi bir alanında her türlü ayrımcılığı önleme taahhüdünüzü de politikanıza eklemeniz gerekecektir. Bu taahhüdü ekleyerek, 125 no'lu kriter gereksinimini yerine getirmiş olacaksınız.

Örnek bir çalışan ve insan hakları politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Kriter No: 3

Ne?

Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel insanlarla ve yerel işletmelerle nasıl ilişki kurarsınız ve yerel gelenek ve kültürleri nasıl korursunuz?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir toplum uyum politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 4

Ne?

Yüksek standartlara bağlılığınız ve kalite güvence prosedürlerinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir kalite politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 5

Ne?

Yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimleri kullanabilirsiniz. Eğitimler Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından sunulmaktadır.

Kriter No: 6

Ne?

Yazılı politikalarınız işinizin ve iş faaliyetlerinizin tüm bölümleri için geçerli mi?

Nasıl?

Yazılı politikalarınız, hem tesis içi hem de tesisi dışı operasyonlarınızın tüm etkilerini kapsamalıdır. Hediyelik eşya dükkanı veya diğer dükkan işletmecileri gibi alt yüklenicileri ve yüzme havuzları, su parkları vb. gibi işletmenizin diğer yönlerini hesaba katmayı unutmamalısınız. Birden fazla politikaya sahip olabilir veya bunları birden fazla alanı kapsayan bir veya iki politika belgesinde birleştirebilirsiniz.

Kriter No: 7 + 8 + 9 + 155
Politikaların kullanılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi

Ne?

Çevre, işçi ve insan hakları, toplum katılımı, kalite ve sağlık ve güvenlik politikalarınızın veya bunların ilgili kısımları:

 

 • Personel alanlarında ve tüm personelinizin anlayacağı dillerde mevcut mu?

 • Misafir alanlarında ve misafirleriniz tarafından en çok anlaşılan dillerde mevcut mu?

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, bu politikaları web sitenizde misafirleriniz, toplumunuz ve diğer önemli paydaşlarınız tarafından en yaygın olarak anlaşılan dillerde herkese açık hale getirdiğinizi ve bunları tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sunduğunuzu göstermeniz gerekecektir. Politikaların dilleri,  genel olarak konuklarınızın yaklaşık %80’inin konuştuğu dilleri kapsaması önerilir.

Destek

Kriter 155: Tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sürdürülebilirlik politikalarınızın bir kopyasını veriyor musunuz? Tedarikçilerinize, kiracılarınıza, sizinşe çalışan özel veya tüzel kişilere Kriter 1, 2, 3, 4 ve 5 'de hazırlamış olduğunuz politikalarınızı gönderebilirsiniz. Bu işlem en kolay şekilde tedarikçilerinize mail atarak olabileceği gibi, şirket mail imzalarınıza politikalarınız ve sürdürülebilirlik raporlarınızın linkini de koyabilirsiniz.

Kanıt olarak teslim belgesi veya mail gönderilerini denetçiye göstermelisiniz. 

Kriter No:
44 + 48 + 75 +83 +152 +153 +154

Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Sorumlu bir şekilde satın aldığınızdan ve yerel işletmeleri desteklediğinizden nasıl emin olursunuz? Bu, aşağıdakilerin tümünü mümkün olan her yerde yapmaya kararlı olmanızı içerir:

 • Ürünleri yerel olarak satın almak ve yerel hizmet sağlayıcıları kullanmak.

 • Mümkün olan her yerde, örneğin toplu halde veya daha az ambalajlı ürünler satın alarak, atıkları azaltacak şekilde sipariş etmek/satın almak.

 • Bozulabilir gıdaların uygun boyutta porsiyonlarını satın almak için bir talimat hazırlayarak gıda israfını azaltacak şekilde yiyecek sipariş etmek/satın almak.

 • Elektrikli ekipman satın alırken veya değiştirirken düşük enerji harcayan teknolojileri göz önünde bulundurmak ve mümkünse enerji açısından verimli elektrikli ekipmanı tercih etmek.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

İkinci Travelife denetiminiz için, mümkün olan her yerde aşağıdakilere olan taahhüdünüzü de göstermeniz gerekecektir:

 

 • Mümkün olan yerlerde sürdürülebilir şekilde üretilmiş, sürdürülebilir kaynaklı ürünler satın almak.

 • Geri dönüştürülebilir ve/veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış malzemeler tedarik etmek.

 • Bir seçenek olduğunda, Fair Trade, Rainforest Alliance, FSC (Forest Stewardship Council), MSC (Marine Stewardship Council) ve benzeri saygın sürdürülebilirlik etiketlerine sahip ürünleri tercih etmek

FM_FSI_transparent_570x270_single-mark.png
rain forest alliance_edited.png
FSC_edited.png
MSC_edited.png

Kriter No: 138 + 140

Ne?

Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları cinsel sömürü dahil, tüm sömürü türlerine karşı koruma konusunda bir taahhüdü gösteren yazılı bir politikanız var mı?

Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, çalışanlar veya misafirler aracılığıyla, yerel yetkililere (çocukların korunması ile ilgili kuruluşlar gibi) raporlama konusunda bir politikanız var mı?​

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

Çocukları ilgilendiren şüpheli faaliyetleri ilgili otoriteye bildirmek dahil olmak üzere, çocukların istismar ve sömürüden korunmasına yönelik aktif çaba içerisinde bulunmalısınız.

Çocuk koruma politikanızın personel alanlarında ve tüm çalışanlarınızın anladığı dillerde mevcut olmasını sağlamalısınız. Bu personel duyuru panolarına asmak, el kitapçıklarına koymak vb. gibi yöntemlerle olabilir.

Örnek bir çocuk koruma politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Sektör örneği politikalar için tıklayınız.

İnternette, Travelife üyesi diğer hotellerin internet sayfalarını araştırarak daha fazla örnek bulabilirsiniz.

lara-barut-collection.png
regnum logo-1_edited.png
concorde logo.png
voyage.png
sektor ornegi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
MEVZUATLAR

Neden?

Amaç

Sorumlu iş yapmanın önemli bir parçası, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan ve çalışmak için gerekli tüm izinlere sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Eğer yapılmazsa, bu durum işletmenizin insanlara ve çevreye uygun özen sergilemediğini gösterebilir ve ayrıca sizi risklere karşı savunmasız bırakabilir.

 

Hedefler

 • İşletmenizin uymanız gereken tüm ilgili mevzuattan haberdar olmasını sağlamak.

 • Her zaman mevzuatlara uyumlu olduğunuzu kontrol edecek bir sisteme sahip olmak.

 • İşletmeniz için geçerli olabilecek yeni mevzuat veya uygulama esaslarını düzenli olarak kontrol etmek.

 • Tesisinizi işletmek için gerekli tüm lisanslara, ruhsatlara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmak.

Kriterler No: 10 + 11+ 12 + 13
Yasal kayıt oluşturma ve sürdürme

Ne?

İşletmenizle ilgili tüm mevzuatın (bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat dahil) bir listesini tutuyor musunuz? Ya da bu listeyi tutmaya başlamak için bir planınız olduğunu gösterebilir misiniz? Bu liste aşağıdaki alanların her biriyle ilgili mevzuatı kapsamalıdır:

 

 • Çevre (bütün atık tipleri dahil).

 • İş hukuku.

 • İnsan hakları.

 • İş sağlığı ve güvenliği.

 • Mali sorumluluklar.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek şablonları kullanarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilirsiniz.

Word formatında indirip, işletmenize göre uyarlayabilirsiniz. Kriter 10, 11, 12 ve 13 gereksinimidir

Kriterler No: 99 + 150
Biyoçeşitlilik ve tarihi eserler için düzenlemeler

Ne?

Aşağıda listelenen faaliyetlerden herhangi birisinde yer alıyor musunuz? Yer alıyorsanız, uluslararası düzenlemeler ve uygulama esaslarına uyduğunuzu gösteren kanıtlar sunabilir misiniz? Bu işletmenizde gerçekleşen etkinlikleri ve tanıttığınız tüm tesisiniz dışı etkinlikleri içerir. Örneğin, CITES (Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Ticaretine İlişkin Uluslararası Sözleşme) veya tarihi eserlerin satışıyla ilgili kanunlar.

 

 • Vahşi yaşamdan türler almak.

 • Yiyecek/içecek için korunan türleri kullanmak.

 • Vahşi yaşam türlerini göstermek/sergilemek

 • Vahşi yaşam türlerinin ticaretini yapmak.

 • Orijinal olarak vahşi yaşam malzemelerinden yapılmış ürünler satmak.

 • Tarihi veya arkeolojik ürünler satmak.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, kontrol listesini doldurarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilir, denetime hazırlanabilirsiniz.

Word formatında indirip, işletmenize göre kontrol listesi üzerinde çalışabilirsiniz. Kriter 99 ve 150 için gereklidir.

CITES-SPECIES_600px.jpg

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)

Kriterler No: 14 + 100
Lisanslar ve izinler

Ne?

İşletmenin tesisleri ve operasyonları için gerekli tüm yetki belgeleri ve izinlerin bir kopyası elinizde var mı? Bu, vahşi yaşamı düzenleme kuruluşlarının talep ettiği şekilde, vahşi yaşamı içeren her türlü atraksiyon, eğlence veya faaliyetin işletilmesi için gerekli tüm lisansları içerir.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, kontrol listesini doldurarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilir, denetime hazırlanabilirsiniz.

Destek

İşletmenin yasal gerekliliklerinden dolayı sahip olması gereken izin ve lisanlar. Bunlar; işletme belgesi, çevre yönetim hizmeti kapsamındaki belgeler, TAPDK, ÇED vb. olabilir.  Denetçi bunların birer kopyasını veya asılı olduğu yerlerde görmek isteyecektir.

Word formatında indirip, işletmenize göre kontrol listesi üzerinde çalışabilirsiniz. Kriter 14 ve 100 için gereklidir.

Kriter No: 15
Travelife uyum beyanı

Ne?

İşletmenizde üst düzey bir yönetici, işletmeniz genelinde mevzuata uyma taahhüdünüzü gösteren Travelife Uyum Beyanını imzalayabiliyor mu?

Nasıl?

Uyum beyanını indirip, doldurduktan sonra temsile yetkili - imza yetkisi olan yönetici tarafından imzalanmasını sağlayın. Beyanı, Travelife denetçinize verebilir veya gösterebilirsiniz.

Faydalı Linkler

udhr-cover-ar-new_edited.png

United Nations Universal Declaration of Human Rights

ilo.png

ILO Türkiye

unicef_edited.png

United Nations Convention on the Rights of the Child

unesco-logo-EE9E97077A-seeklogo.com.png

United Nations Convention on the Rights of Indigenous Peoples

eu_edited.png

European Union Environmental Laws

Logo-European-Convention-on-Human-Rights.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
İLERLEMENİZİ DEĞERLENDİRMEK ve BİLGİ OLARAK AKTARMAK (RAPORLAMAK)

Neden?

Amaç

Raporlar üretmek, ilerlemenizi hedeflerinize göre düzenli olarak değerlendirmenizi sağlar ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Misafirlerinizin, personelinizin, topluluğunuzun ve diğer paydaşlarınızın görebileceği halka açık bir rapor hazırlamak, başarılarınızı arttırmanıza yardımcı olur ve sürdürülebilirlik çalışmanız hakkında şeffaf olmanızı sağlar.

 

Hedefler

-         Sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinize göre ilerlemenizi değerlendiren düzenli şirket içi raporlar oluşturun.

-         Şirket içi sürdürülebilirlik raporlarını yönetimin gözden geçirmesi için paylaşın ve raporların değerlendirildiklerinden emin olun.

-         Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirin, bunlara ulaşmak için attığınız adımlarla birlikte gerektiğinde ayarlamalar yapın.

 • Misafirlerinizden geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimlerden elde ettiğiniz gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmak için bir süreç oluşturun.

Kriter No: 16 + 17
Raporlar

Ne?

Son 12 ay içerisinde bir sürdürülebilirlik raporu oluşturdunuz mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Bu sürdürülebilirlik raporu son rapordan bu yana kaydedilen gelişmeleri gösteriyor mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, her yıl en az bir kez şirket dışı (kamuya açık) bir sürdürülebilirlik ilerleme raporu oluşturduğunuzu da göstermeniz gerekecektir. Örneğin, gelecek yıl, önceki 12 ayı kapsayan bir şirket dışı (kamuya açık) rapora ihtiyacınız olacak. Bu rapor:

 

 • Çevresel etkileriniz, toplum katılımı ve işçi ve insan hakları gibi sürdürülebilirlik konularında ilerlemenizi göstermelidir.

 • Hazırladığınız son rapordan bu yana ilerlemenizin bir karşılaştırmasını göstermelidir. Örneğin, son raporunuzla karşılaştırıldığında mevcut yiyecek atığı miktarınız

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Yazılır (1).jpg

Sürdürülebilirlik raporu nasıl yazılır infografiği için resme tıklayın

Kriter No: 18 + 27 + 156
Raporlar

Ne?

Bu raporu, genel halkın ve ilgilenebilecek herhangi bir kişinin (örn. personel, konuklar, tedarikçiler, yerel topluluklar vb.) kullanımına sunduğunuzu gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik konularının yönetiminde kaydettiğiniz ilerlemeyi, kilit kişilerin (çalışanlar, tedarikçiler vb.) kendileri bulmasına gerek kalmadan, doğrudan onlara bildirdiğinizi gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik programınızı ve başarılarınızı, misafir alanlarında görünür bir şekilde, apaçık sergiliyor musunuz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu, tedarikçilerinize, paydaşlarınıza mail atmanız, personel ve misafir alanlarında görülebilecek şekilde yayınlamanız gerekiyor. Ayrıca, bu raporu web sitenize de koyunuz. İdeal olarak rapor dili web sitenizin dilleri ile aynı sayıda olmalıdır.

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, bu raporun bir kısmını, genel halkın ve ilgilenebilecek herhangi kişilerin örneğin personel, misafirler, tedarikçiler, yerel topluluklar gibi, kullanımına sunmanız gerekecektir. Bu sunum, web sitenizde yayınlamayı ve misafir ve personel alanlarında ilgili dillerde yayınlamayı içermelidir.

 

Ayrıca, insanların, kaydettiğiniz ilerlemeyi, sizden talep etmeden bulmasını kolaylaştırdığınızı göstermeniz gerekecek. Bu, raporunuzun bir kopyasını kilit paydaşlarınıza ve tedarikçilerinize göndermeyi/sağlamayı içerir.

 

Şirket dışı (kamuya açık) rapor, misafirlerinizin çoğu ile birlikte personellerinizin anladığı diller, yerel diliniz/dillerinizde mi? Örneğin, Fransa’daysanız ve tüm personeliniz Fransızca konuşuyor ve misafirlerinizin %40’ı Alman ve %40’ı İngiliz ise, rapor Fransızca, Almanca ve İngilizce olmalıdır.

Kriter No: 19 + 20
Raporlar

Ne?

Sürdürülebilirlik sonuçları son on iki ay içinde üst yönetimle paylaşıldı mı? Bu güncellemelerin ve raporların kopyaları incelemek üzere mevcut mu?

Üst yönetimin bu dahili raporları inceleyip, onaylaması için kullandığınız bir süreç var mı?

Nasıl?

Şirket içi sürdürülebilirlik raporları, bunları gözden geçirmesi ve onaylaması gereken bir üst yönetim ile paylaşıldı mı?

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu üst yönetimle paylaşmalısınız. Bu rapor üst yönetim tarafında okunmalı, değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır.

 

Düzenli olarak yapılan toplantıların olduğu, toplantı notları, mailler vb. ile gösterebilmelisiniz.

Kriter No: 21 + 22 + 23 + 24
 Raporlar

Ne?

Belirli bir temele göre ölçülen sürdürülebilirlik hedefleriniz (çevre, sosyal, kültürel vb.) var mı?

Uluslararası işçi ve insan hakları standartlarını ve uygulama esaslarını destekleme konusunda kaydettiğiniz gelişmeyi gösterecek raporlarınız/başka kanıtlarınız var mı? (İlk denetim için gerekli değildir)

Yerel kişilerle iletişim kurma ve onlarla çalışma ve yerel bölgedeki sorunları destekleme konularında kaydettiğiniz gelişmeyi gösteren raporlarınız var mı? (İlk denetim için gerekli değildir)

Nasıl?

Yılda en az bir kez şirket içi sürdürülebilirlik ilerleme raporu oluşturmalısınız. Bu raporda:

 

 • Ölçülebilir sürdürülebilirlik hedefleri gösterin. Örneğin, su tüketimini %5 azaltmak.

 • Amaçlarınıza ve hedeflerinize ulaşmada kaydettiğiniz ilerlemeyi gösterin. İlerlemeniz ile ilgili kanıt sağlamalısınız. Örneğin, hedefiniz su tüketimini %5 azaltmaksa, bunun gerçekleştirildiğini gösteren su tüketim kayıtlarına sahip olmanız gerekir. Bazı hedeflerinize ulaşamamanız SORUN DEĞİLDİR. Hedeflerinize ulaşamadığınızı raporunuza eklemeli ve neden bu hedeflere ulaşamadığınızı açıklamalısınız. Bu, gelecekte bu hedeflere ulaşmak için yapmanız gereken eylemleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

 • Hangi hedeflere ulaşıldığını ve ne zaman ve hangi hedeflere ulaşılmadığını gösterin.

 • Zaman içindeki ilerlemenizin bir karşılaştırmasını gösterin. Örneğin, bu yılın sonuçları ile geçen yıl sonuçlarının karşılaştırılması gibi. Bu, bir yıldan diğerine ilerlemeyi karşılaştırabilmeniz içindir, ancak bazen işletmeler herhangi bir şekilde bir sorundan hızlıca haberdar olmak için bu raporu aylık veya üç ayda bir hazırlayarak yararlanabilmektedirler.   

 

İkinci Travelife denetiminiz için, raporlarınızda ayrıca aşağıdakileri göstermeniz gerekecek:

 

 • Toplum katılımını, işgücünü ve insan haklarını kapsayan ölçülebilir hedefler gösterin. Örneğin, personelinizin %80’ninin ayrımcılığı önleme konusunda eğitilmesi veya yerel yardım kuruluşlarına yardım miktarının %10 arttırılması gibi.

 • İşçi ve insan haklarını ve yerel toplumunuzu desteklemede kaydedilen ilerlemeniz dahil olmak üzere, oluşturduğunuz son rapordan bu yana ilerlemenizin bir karşılaştırmasını gösterin. Örneğin, son raporunuzla karşılaştırıldığında mevcut erkek/kadın çalışan yüzdeniz. Bu, bir yıldan diğerine ilerlemeyi karşılaştırabilmeniz içindir, ancak bazen işletmeler herhangi bir şekilde bir sorundan hızlıca haberdar olmak için bu raporu aylık veya üç ayda bir hazırlayarak yararlanabilmektedirler.   

Kriter No: 25 + 26
 Misafir geri bildirimleri

Ne?

İşletmenizde konaklama konusunda ne kadar tatmin olduklarını anlamak için misafirlerinizden geri bildirim alıyor musunuz?

Bu müşteri geri bildirimlerini, değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için nasıl kullandığınıza dair kanıtınız var mı?

Nasıl?

Misafir memnuniyeti hakkında geri bildirim topluyor musunuz? Misafirlerinizin, işinizle ilgili deneyimlerinde değişiklik veya iyileştirmeler yapmak için bu geri bildirimi kullandığınızı gösterebilir misiniz?

Destek

Misafirden gelen iyileştirme önerilerini dikkate alıp, yerine getirdiğinize dair bir örnek göstermeniz gerekecek. Bu örnek; wi-fi sisteminin iyileştirilmesi, Türk yemek dersleri verilmesi vb. olabilir. Oda arızalarının düzeltilmesi gibi şikayet veya talepler kast edilmemektedir.

Örnek bir kalite politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 43 + 63 + 87
 Enerji, su ve tehlikeli maddelerin değerlendirilmesi (etüdü)

Ne?

Her yıl (örneğin bir enerji etütü ile) farklı alanlarda (örneğin, aydınlatma, ekipmanlar, vs.) ne kadar enerji verimli olduğunuzu kontrol ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Her yıl (örn, su etütü ile) suyu verimli kullanıp kullanmadığınızı kontrol ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Kullandığınız kimyasalların çevreye olan etkilerini değerlendirdiniz mi? VE Çevreye etkisi yüksek kimyasallar kullanıyorsanız, kullanımlarını nasıl kontrol altına alırsınız? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, enerji ve su verimliliğinizi kontrol etmek adına yılda en az bir kez değerlendirme yaptığınızı göstermeniz gerekecek. Bu değerlendirme, enerji ve suyun kullanıldığı tüm faaliyet alanlarını kapsamalı ve sonuçlar, neyin iyi çalıştığını ve nerede iyileştirmeler yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak için bir rapor halinde derlenmelidir. 

 

Aynı zamanda, hangilerinin olumsuz çevresel etkileri olduğunu görmek için kullandığınız kimyasalları değerlendirdiğinizi de göstermeniz gerekecek? Yüksek çevresel etkiler tespit edilirse, bu etkileri en aza indirmek için bir plan geliştirmeli ve uygulamalısınız. Bu plan, doğru minimum dozları kullandığınızdan emin olmayı, personel eğitimini ve daha az zararlı alternatifleri aramanızı içerebilir.

Destek

Her yıl enerji ve su etüdü yapmanız gerekiyor. Bu kriter için bahsi geçen enerji ve su etüdü'nü kendiniz yapabilirsiniz. Enerji etüdünden kasıt, resmi olarak yaptırmak zorunda olduğunuz Enerji Etüd Raporu değildir.

Örnekleri kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

İÇ KAYNAKLAR ve DESTEKLER
Kriter No: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 51, 61, 78, 93, 139

Neden?

Amaç

Sürdürülebilirlik girişimlerinde en başarılı olan işletmeler, işi yürütmeye adanmış personele sahip olduklarından ve üst yönetim tarafından desteklendiklerinden emin oldular. Ayrıca, tüm çalışanlarını bu girişimlerin neden önemli olduğunu ve nasıl destekleyebileceklerini anlamalarını sağlamak için düzenli olarak eğittiler ve sürdürülebilirlik girişimlerine dahil ettiler. 

 

Hedefler

 • Sürdürülebilirlik taahhütlerinizi yerine getirmek için sorumluluk alacak yeterli personele sahip olduğunuzdan emin olmak.

 • Personelin sürdürülebilirlik çalışmalarının üst yönetim tarafından desteklenmesini sağlamak.

 • Tüm personele sorumlu bir şekilde çalışmanın neden önemli olduğu ve çabalarınızı nasıl destekleyebilecekleri hakkında düzenli eğitim ve bilgi vermek

Kriter No: 28 + 29 + 30 + 31
Personel kaynakları

Ne?

Çevre yönetiminden sorumlu çalışanlarınız var mı?

Tüm çalışanların refah ve çalışma standartlarının yönetilmesinden sorumlu bir personeliniz var mı ve insan haklarının yönetilmesinden sorumlu çalışanlarınız var mı?

İşletmenin yerel toplumu ve yerel işletmeleri nasıl desteklediğini, onlarla nasıl iletişim kurduğunu ve çalıştığını ve yerel kültür ve gelenekleri nasıl koruduğunu yönetmekten sorumlu çalışanlarınız var mı?

Tüm bu kişiler kendi sorumluluk alanlarında üst yönetime düzenli olarak rapor veriyorlar mı?

Nasıl?

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız için atanmış yeterli personeliniz var mı? Bu, doğru becerilere sahip en az bir personelinizin aşağıda listelenen her bir sorumlu iş alanı için özel sorumluluğa sahip olduğu anlamanı gelir. Bazı büyük otellerin her iş alanı için farklı bir personeli vardır ve daha küçük tesislerde hepsini yöneten bir kişi olabilir.

 

 • Çevre yönetimi.

 • Çalışan refahı ve iş standartları.

 • İnsan hakları.

 • Toplum katılımı ve desteği.

 

Bu personeller yaptıkları iş hakkında üst yönetime düzenli olarak rapor vermelidirler. 

Destek

Yukarıda geçen her iş alanı için ayrı ayrı personeller görevlendirilebileceği gibi, örneğin Çevre Yönetimi ekibi (ekip lideri belirleyerek) oluşturulabilir. Ekip içerisinde bütün veya ilgili departmanlardan temsilciler bulunabilir.

Çevre, çalışan refahı, insan hakları ve sosyal konular ile ilgili atanmış kişilerin çalışma yapabilmesi için yeterli iş zamanına, maddi ve manevi desteklere ihtiyaçları olacaktır. Sadece atama yazısı hazırlamak yeterli değildir. Görevlilerin, daha önce belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarına imkan sağlamak gerekir. Yani, günlük görevlerine ilaveten alacakları bu görevleri yeterince yapabilmeleri için üst yönetimin desteğine ihtiyaçlar vardır.

Atama yapılan personellerin, konusunda çalıştıklarını denetçiye gösterebilmelisiniz. Bu denetimden önce konusu ile ilgili yapılan toplantı(ların) notları, e-mail yazışmaları vb. olabilir.

Kriter No: 32 + 33 + 34 + 78 + 93 + 139
 Personel Eğitimi

Ne?

Tüm çalışanlar, işletmenin çevre sorunlarını yönetmesine nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve destek alıyorlar mı?

Tüm çalışanlar, işletmenizin çalışma standartları ve insan hakları sorunlarını yönetmenize nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve bilgi alıyorlar mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Tüm çalışanlar, işletmenizin yerel toplumla çalışmalarınızı yönetmenize nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve bilgi alıyorlar mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Personelinizi düzenli olarak geri dönüştürülebilir atıkları nasıl ayıracakları konusunda eğitiyor musunuz?

Tehlikeli kimyasalları kullanan tüm çalışanlara ulusal ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak eğitim ve koruyucu giysi/ekipman veriliyor mu?

Çocukların korunması konusunda çalışanlarınıza eğitim veya bilgi veriyor musunuz? Bu eğitim çalışanlara olayları nasıl tanımlayıp yerel yetkililere raporlayacaklarını söylemeyi içeriyor mu?

Nasıl?

Sürdürülebilirlik çalışmanızın önemi ve bunu nasıl destekleyebilecekleri hakkında eğitim ve bilgilendirme sağlayarak, personelinizin düzenli olarak katılımını sağladığınızı gösterebilir misiniz?

Bu, eğitim oturumlarının yanı sıra, posterler, işaretler, el kitaplarındaki bilgiler gibi düzenli hatırlatıcıları da kapsamalıdır. Aşağıdaki alanlarda sorumlu bir şekilde çalışma konusundan sizi nasıl destekleyebileceklerini içermelidir:

 

 • Çevre sorunları.

 • Nasıl geri dönüştürüleceğini de içeren atık ayrışımı.

 • Çocuklara yönelik şüpheli sömürü veya istismarın tespit edilip doğru makamlara nasıl bildirileceği dahil olmak üzere çocukların korunması.

 • Kimyasalların nasıl güvenli ve uygun bir şekilde taşınması ve kullanılması, depolanması ve imha edilmesi, herhangi bir koruyucu donanımın nasıl kullanılacağı ve kimyasal dökülmelerle nasıl başa çıkılacağı.

 

İkinci Travelife denetiminiz için aşağıdakileri de eklemeniz gerekecektir:

 • Ayrımcılığın nasıl önleneceği ve herkese adil davranılmasının nasıl sağlanacağı dahil olmak üzere işçi ve insan hakları.

 • Toplum katılımı ve desteği.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın. Daha fazla eğitim videosu için burayı tıklayın.

Destek

Personele yerel toplumla ilişkilerinizi ve  çalışmalarınız ile ilgili eğitim vermelisiniz. Bu eğitimin içeriğinde, sosyal sorumluluk tanımı, işletme olarak bu konu ile ilgili yaptıklarınız, projeleriniz, personelin bu konu ile ilgili yapabilecekleri, sosyal sorumluluk politikanızı, konusu ile ilgili üye olduğunuz sivil toplum kuruluşları vb. yer alabilir.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Faydalı Linkler

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

TURKIYE_IS_BANKASI-logo-5145D61925-seeklogo.com.png

Türkiye İş Bankası Sosyal Sorumluluk Sayfası

acik acik.jpg
açev_edited.png

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur

fırca_darbesi_web-site-logo.png

Toplum Gönüllüleri Vakfı

kacuv_edited.png

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

lösev_edited.png

Kriter No: 42 + 51 + 61
 Personel ve alt yüklenicilerin katılımı

Ne?

Çalışanlarınıza nasıl enerji tasarrufu yapacakları konusunda bilgi veriyor ve bu konuda onları teşvik ediyor musunuz?

Alt yüklenicilerinize (her gün sahada çalışan ama personeliniz olmayan) enerji tasarrufu yapmaları konusunda hatırlatma yapıldığını gösterebilir misiniz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Çalışanlarınıza yazılı talimatlarla düzenli olarak su tasarrufu yapmalarını hatırlatıyor musunuz?

Nasıl?

Verdiğiniz eğitime ek olarak, enerji ve su tasarrufunun önemi ve bunu nasıl yapabilecekleri hakkında bilgi vererek personelin düzenli olarak katılımını sağladığınızı gösterebilir misiniz? Bu, taşeronlar gibi faaliyetlerinizin bir parçası olarak düzenli çalışan herkesi içermelidir. 

İkinci Travelife denetiminiz için, bunu alt yüklenicileriniz için yaptığınızı da göstermeniz gerekecektir.

Bu katılım, posterler, işaretler, e-postalar, standart operasyon prosedürleri, el kitaplarındaki bilgiler vb. gibi formatlarda hazırlanmış düzenli hatırlatmaları kapsamalıdır.

Örnek Hatırlatıcılar

Enerji ve Su tasarrufu (1)_edited.png