top of page
 • Instagram
 • LinkedIn

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

Destek

Bu bölümdeki link ve dökümanların çoğu Travelife tarafından hazırlanmış ve internet sitesinden alınmıştır. Kriterler ve gereklilikleri ile ilgili açıklayıcı bilgiler tarafınıza sunulmuştur. Bu sayfayı ve Travelife linkini kullanarak Travelife denetimine, kendi kendinize Travelife tarafından hazırlanmış formlar, kılavuzlar, kontrol listeleri vb. kullanarak hazırlanabilirsiniz. Desteğe ihtiyacınız olursa akdeniz@isis-turkey.com elektronik posta adresine mail atabilirsiniz.

Terimler

Travelife standartı içerisinde geçen ve Türkçe'ye çevrilen terimlerin anlamları:

 

Hedef: Hedefler genellikle sayılardır ve başlangıç noktasına göre ölçülmeli ve ölçülebilir bir son tarihe sahip olmalıdır.

Amaç: Amaçlar hala sayıları içerebilir, ancak genellikle projeler veya eylemlerle ilgilidir. Yine de, başlangıç noktanızı bilmeniz, bir son tarihiniz olması ve kesin olmanız gerekir, böylece başarılı olup olmadığınızı görmek kolaydır.

Politika: Genelde bir A4 uzunluğunda ...

Politikaları açık hale getirmek: İsteyenleri ulaşabileceği, görebileceği şekilde yayınlamak. Aynı zamanda "politikaların kullanılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi" olarakta geçmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
POLİTİKALAR

Neden?

Amaç

Taahhütlerinizi, amaçlarınızı ve hedeflerinizi ve bunları başarmak için atacağınız adımları belirten yazılı politikalara sahip olmak, işletmenizdeki herkesin sorumlu bir şekilde çalışmak için neyin gerekli olduğunu anlamasını sağlamanın çok önemli bir yoludur. Ayrıca misafirlerinize, tedarikçilerinize ve toplumunuza çevresel ve sosyal etkilerinizi iyileştirmek için neler yaptığınızı gösterirler. Politikalarınızı referans olarak kullanmak, ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

 

Hedefler

 • Üst yönetimin işletmenizin verdiği taahhütleri anlamasını ve desteklemesini sağlamak.

 • Sorumlu iş uygulamalarının, yılda bir veya iki kez düşünmek yerine, günlük faaliyetlerinize dahil edilmesini sağlamak.

 • Neleri iyi yaptığınızı ve hangi iyileştirmelerin yapılabileceğini görmek için izleyebileceğiniz ve ölçebileceğiniz yazılı amaçlar, hedefler ve prosedürlere sahip olmak.

 • Politikalarınızın önemli ve ilgili kısımlarını halka açık hale getirerek misafirlerinize, paydaşlarınıza, personelinize ve topluluğunuza karşı sorumlu olmanıza yardımcı olmak.

Kriter No: 1
Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Çevre üzerindeki etkinizi nasıl azaltacağınızı, en aza indireceğinizi ve yöneteceğinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir çevre politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın. Daha fazla eğitim videosu için burayı tıklayın.

Kriter No: 2 + 125

Ne?

Çalışanlarınız için iyi çalışma koşullarına sahip olduğunuzdan, insan haklarını koruduğunuz ve insanlara adil ve eşit muamele gösterdiğinizden nasıl emin olursunuz.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz. İkinci Travelife denetiminiz için, işinizin herhangi bir alanında her türlü ayrımcılığı önleme taahhüdünüzü de politikanıza eklemeniz gerekecektir. Bu taahhüdü ekleyerek, 125 no'lu kriter gereksinimini yerine getirmiş olacaksınız.

Örnek bir çalışan ve insan hakları politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Kriter No: 3

Ne?

Ekonomiyi ve toplumu desteklemek için yerel insanlarla ve yerel işletmelerle nasıl ilişki kurarsınız ve yerel gelenek ve kültürleri nasıl korursunuz?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir toplum uyum politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 4

Ne?

Yüksek standartlara bağlılığınız ve kalite güvence prosedürlerinizi açıklayan yazılı bir politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Örnek bir kalite politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 5

Ne?

Yazılı bir iş sağlığı ve güvenliği politikanız var mı?

Nasıl?

Aşağıdaki sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimleri kullanabilirsiniz. Eğitimler Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından sunulmaktadır.

Kriter No: 6

Ne?

Yazılı politikalarınız işinizin ve iş faaliyetlerinizin tüm bölümleri için geçerli mi?

Nasıl?

Yazılı politikalarınız, hem tesis içi hem de tesisi dışı operasyonlarınızın tüm etkilerini kapsamalıdır. Hediyelik eşya dükkanı veya diğer dükkan işletmecileri gibi alt yüklenicileri ve yüzme havuzları, su parkları vb. gibi işletmenizin diğer yönlerini hesaba katmayı unutmamalısınız. Birden fazla politikaya sahip olabilir veya bunları birden fazla alanı kapsayan bir veya iki politika belgesinde birleştirebilirsiniz.

Kriter No: 7 + 8 + 9 + 155
Politikaların kullanılabilir ve erişilebilir hale getirilmesi

Ne?

Çevre, işçi ve insan hakları, toplum katılımı, kalite ve sağlık ve güvenlik politikalarınızın veya bunların ilgili kısımları:

 

 • Personel alanlarında ve tüm personelinizin anlayacağı dillerde mevcut mu?

 • Misafir alanlarında ve misafirleriniz tarafından en çok anlaşılan dillerde mevcut mu?

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, bu politikaları web sitenizde misafirleriniz, toplumunuz ve diğer önemli paydaşlarınız tarafından en yaygın olarak anlaşılan dillerde herkese açık hale getirdiğinizi ve bunları tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sunduğunuzu göstermeniz gerekecektir. Politikaların dilleri,  genel olarak konuklarınızın yaklaşık %80’inin konuştuğu dilleri kapsaması önerilir.

Destek

Kriter 155: Tedarikçilerinize ve alt yüklenicilerinize sürdürülebilirlik politikalarınızın bir kopyasını veriyor musunuz? Tedarikçilerinize, kiracılarınıza, sizinşe çalışan özel veya tüzel kişilere Kriter 1, 2, 3, 4 ve 5 'de hazırlamış olduğunuz politikalarınızı gönderebilirsiniz. Bu işlem en kolay şekilde tedarikçilerinize mail atarak olabileceği gibi, şirket mail imzalarınıza politikalarınız ve sürdürülebilirlik raporlarınızın linkini de koyabilirsiniz.

Kanıt olarak teslim belgesi veya mail gönderilerini denetçiye göstermelisiniz. 

Kriter No:
44 + 48 + 75 +83 +152 +153 +154

Sahip olmanız gereken politikalar

Ne?

Sorumlu bir şekilde satın aldığınızdan ve yerel işletmeleri desteklediğinizden nasıl emin olursunuz? Bu, aşağıdakilerin tümünü mümkün olan her yerde yapmaya kararlı olmanızı içerir:

 • Ürünleri yerel olarak satın almak ve yerel hizmet sağlayıcıları kullanmak.

 • Mümkün olan her yerde, örneğin toplu halde veya daha az ambalajlı ürünler satın alarak, atıkları azaltacak şekilde sipariş etmek/satın almak.

 • Bozulabilir gıdaların uygun boyutta porsiyonlarını satın almak için bir talimat hazırlayarak gıda israfını azaltacak şekilde yiyecek sipariş etmek/satın almak.

 • Elektrikli ekipman satın alırken veya değiştirirken düşük enerji harcayan teknolojileri göz önünde bulundurmak ve mümkünse enerji açısından verimli elektrikli ekipmanı tercih etmek.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

İkinci Travelife denetiminiz için, mümkün olan her yerde aşağıdakilere olan taahhüdünüzü de göstermeniz gerekecektir:

 

 • Mümkün olan yerlerde sürdürülebilir şekilde üretilmiş, sürdürülebilir kaynaklı ürünler satın almak.

 • Geri dönüştürülebilir ve/veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış malzemeler tedarik etmek.

 • Bir seçenek olduğunda, Fair Trade, Rainforest Alliance, FSC (Forest Stewardship Council), MSC (Marine Stewardship Council) ve benzeri saygın sürdürülebilirlik etiketlerine sahip ürünleri tercih etmek

FM_FSI_transparent_570x270_single-mark.png
rain forest alliance_edited.png
FSC_edited.png
MSC_edited.png

Kriter No: 138 + 140

Ne?

Çocuk haklarına saygı duyma ve çocukları cinsel sömürü dahil, tüm sömürü türlerine karşı koruma konusunda bir taahhüdü gösteren yazılı bir politikanız var mı?

Çocuklarla ilgili tüm şüpheli eylemlerin, çalışanlar veya misafirler aracılığıyla, yerel yetkililere (çocukların korunması ile ilgili kuruluşlar gibi) raporlama konusunda bir politikanız var mı?​

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek politikayı ve/veya sektör örneklerini inceleyerek, işletmenize ait politikaları hazırlayabilirsiniz.​

Çocukları ilgilendiren şüpheli faaliyetleri ilgili otoriteye bildirmek dahil olmak üzere, çocukların istismar ve sömürüden korunmasına yönelik aktif çaba içerisinde bulunmalısınız.

Çocuk koruma politikanızın personel alanlarında ve tüm çalışanlarınızın anladığı dillerde mevcut olmasını sağlamalısınız. Bu personel duyuru panolarına asmak, el kitapçıklarına koymak vb. gibi yöntemlerle olabilir.

Örnek bir çocuk koruma politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Sektör örneği politikalar için tıklayınız.

İnternette, Travelife üyesi diğer hotellerin internet sayfalarını araştırarak daha fazla örnek bulabilirsiniz.

lara-barut-collection.png
regnum logo-1_edited.png
concorde logo.png
voyage.png
sektor ornegi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ 
MEVZUATLAR

Neden?

Amaç

Sorumlu iş yapmanın önemli bir parçası, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uyduğunuzdan ve çalışmak için gerekli tüm izinlere sahip olduğunuzdan emin olmaktır. Eğer yapılmazsa, bu durum işletmenizin insanlara ve çevreye uygun özen sergilemediğini gösterebilir ve ayrıca sizi risklere karşı savunmasız bırakabilir.

 

Hedefler

 • İşletmenizin uymanız gereken tüm ilgili mevzuattan haberdar olmasını sağlamak.

 • Her zaman mevzuatlara uyumlu olduğunuzu kontrol edecek bir sisteme sahip olmak.

 • İşletmeniz için geçerli olabilecek yeni mevzuat veya uygulama esaslarını düzenli olarak kontrol etmek.

 • Tesisinizi işletmek için gerekli tüm lisanslara, ruhsatlara ve izinlere sahip olduğunuzdan emin olmak.

Kriterler No: 10 + 11+ 12 + 13
Yasal kayıt oluşturma ve sürdürme

Ne?

İşletmenizle ilgili tüm mevzuatın (bölgesel, ulusal ve uluslararası mevzuat dahil) bir listesini tutuyor musunuz? Ya da bu listeyi tutmaya başlamak için bir planınız olduğunu gösterebilir misiniz? Bu liste aşağıdaki alanların her biriyle ilgili mevzuatı kapsamalıdır:

 

 • Çevre (bütün atık tipleri dahil).

 • İş hukuku.

 • İnsan hakları.

 • İş sağlığı ve güvenliği.

 • Mali sorumluluklar.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, örnek şablonları kullanarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilirsiniz.

Word formatında indirip, işletmenize göre uyarlayabilirsiniz. Kriter 10, 11, 12 ve 13 gereksinimidir

Kriterler No: 99 + 150
Biyoçeşitlilik ve tarihi eserler için düzenlemeler

Ne?

Aşağıda listelenen faaliyetlerden herhangi birisinde yer alıyor musunuz? Yer alıyorsanız, uluslararası düzenlemeler ve uygulama esaslarına uyduğunuzu gösteren kanıtlar sunabilir misiniz? Bu işletmenizde gerçekleşen etkinlikleri ve tanıttığınız tüm tesisiniz dışı etkinlikleri içerir. Örneğin, CITES (Nesli Tükenmekte Olan Türlerin Ticaretine İlişkin Uluslararası Sözleşme) veya tarihi eserlerin satışıyla ilgili kanunlar.

 

 • Vahşi yaşamdan türler almak.

 • Yiyecek/içecek için korunan türleri kullanmak.

 • Vahşi yaşam türlerini göstermek/sergilemek

 • Vahşi yaşam türlerinin ticaretini yapmak.

 • Orijinal olarak vahşi yaşam malzemelerinden yapılmış ürünler satmak.

 • Tarihi veya arkeolojik ürünler satmak.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, kontrol listesini doldurarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilir, denetime hazırlanabilirsiniz.

Word formatında indirip, işletmenize göre kontrol listesi üzerinde çalışabilirsiniz. Kriter 99 ve 150 için gereklidir.

CITES-SPECIES_600px.jpg

CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)

Kriterler No: 14 + 100
Lisanslar ve izinler

Ne?

İşletmenin tesisleri ve operasyonları için gerekli tüm yetki belgeleri ve izinlerin bir kopyası elinizde var mı? Bu, vahşi yaşamı düzenleme kuruluşlarının talep ettiği şekilde, vahşi yaşamı içeren her türlü atraksiyon, eğlence veya faaliyetin işletilmesi için gerekli tüm lisansları içerir.

Nasıl?

Aşağıdaki kılavuzları okuyarak, kontrol listesini doldurarak işletmenize ait belgeleri oluşturabilir, denetime hazırlanabilirsiniz.

Destek

İşletmenin yasal gerekliliklerinden dolayı sahip olması gereken izin ve lisanlar. Bunlar; işletme belgesi, çevre yönetim hizmeti kapsamındaki belgeler, TAPDK, ÇED vb. olabilir.  Denetçi bunların birer kopyasını veya asılı olduğu yerlerde görmek isteyecektir.

Word formatında indirip, işletmenize göre kontrol listesi üzerinde çalışabilirsiniz. Kriter 14 ve 100 için gereklidir.

Kriter No: 15
Travelife uyum beyanı

Ne?

İşletmenizde üst düzey bir yönetici, işletmeniz genelinde mevzuata uyma taahhüdünüzü gösteren Travelife Uyum Beyanını imzalayabiliyor mu?

Nasıl?

Uyum beyanını indirip, doldurduktan sonra temsile yetkili - imza yetkisi olan yönetici tarafından imzalanmasını sağlayın. Beyanı, Travelife denetçinize verebilir veya gösterebilirsiniz.

Faydalı Linkler

udhr-cover-ar-new_edited.png

United Nations Universal Declaration of Human Rights

ilo.png

ILO Türkiye

unicef_edited.png

United Nations Convention on the Rights of the Child

unesco-logo-EE9E97077A-seeklogo.com.png

United Nations Convention on the Rights of Indigenous Peoples

eu_edited.png

European Union Environmental Laws

Logo-European-Convention-on-Human-Rights.jpg

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
İLERLEMENİZİ DEĞERLENDİRMEK ve BİLGİ OLARAK AKTARMAK (RAPORLAMAK)

Neden?

Amaç

Raporlar üretmek, ilerlemenizi hedeflerinize göre düzenli olarak değerlendirmenizi sağlar ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Misafirlerinizin, personelinizin, topluluğunuzun ve diğer paydaşlarınızın görebileceği halka açık bir rapor hazırlamak, başarılarınızı arttırmanıza yardımcı olur ve sürdürülebilirlik çalışmanız hakkında şeffaf olmanızı sağlar.

 

Hedefler

-         Sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinize göre ilerlemenizi değerlendiren düzenli şirket içi raporlar oluşturun.

-         Şirket içi sürdürülebilirlik raporlarını yönetimin gözden geçirmesi için paylaşın ve raporların değerlendirildiklerinden emin olun.

-         Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirin, bunlara ulaşmak için attığınız adımlarla birlikte gerektiğinde ayarlamalar yapın.

 • Misafirlerinizden geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimlerden elde ettiğiniz gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmak için bir süreç oluşturun.

Kriter No: 16 + 17
Raporlar

Ne?

Son 12 ay içerisinde bir sürdürülebilirlik raporu oluşturdunuz mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Bu sürdürülebilirlik raporu son rapordan bu yana kaydedilen gelişmeleri gösteriyor mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, her yıl en az bir kez şirket dışı (kamuya açık) bir sürdürülebilirlik ilerleme raporu oluşturduğunuzu da göstermeniz gerekecektir. Örneğin, gelecek yıl, önceki 12 ayı kapsayan bir şirket dışı (kamuya açık) rapora ihtiyacınız olacak. Bu rapor:

 

 • Çevresel etkileriniz, toplum katılımı ve işçi ve insan hakları gibi sürdürülebilirlik konularında ilerlemenizi göstermelidir.

 • Hazırladığınız son rapordan bu yana ilerlemenizin bir karşılaştırmasını göstermelidir. Örneğin, son raporunuzla karşılaştırıldığında mevcut yiyecek atığı miktarınız

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Yazılır (1).jpg

Sürdürülebilirlik raporu nasıl yazılır infografiği için resme tıklayın

Kriter No: 18 + 27 + 156
Raporlar

Ne?

Bu raporu, genel halkın ve ilgilenebilecek herhangi bir kişinin (örn. personel, konuklar, tedarikçiler, yerel topluluklar vb.) kullanımına sunduğunuzu gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik konularının yönetiminde kaydettiğiniz ilerlemeyi, kilit kişilerin (çalışanlar, tedarikçiler vb.) kendileri bulmasına gerek kalmadan, doğrudan onlara bildirdiğinizi gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik programınızı ve başarılarınızı, misafir alanlarında görünür bir şekilde, apaçık sergiliyor musunuz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu, tedarikçilerinize, paydaşlarınıza mail atmanız, personel ve misafir alanlarında görülebilecek şekilde yayınlamanız gerekiyor. Ayrıca, bu raporu web sitenize de koyunuz. İdeal olarak rapor dili web sitenizin dilleri ile aynı sayıda olmalıdır.