top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

ISIS Turizm Hijyen Danışmanlık Çevre Sağlığı ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle ISIS olarak anılacaktır)

 

ISIS olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK olarak anılacaktır)  ve ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız nedeni ile,  faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (bundan böyle Aydınlatma Metni olarak adlandırılacaktır) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi ve mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler çerez almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu aydınlatma metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma metni, ISIS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. ISIS, gerekli gördüğü takdirde aydınlatma metninde her zaman değişiklik yapabilir. 

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ISIS tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
E-Posta Adresi, Fatura Adresleri, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Muhasebe işlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi; firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibin ve yürütülmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ISIS tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, hesabım sayfası başta olmak üzere internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, 

Kişisel Veri İşleme Amaçları
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ISIS tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar ve internet sitemiz vasıtasıyla toplanmaktadır.

4- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler
IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; denetim / etik faaliyetlerin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; talep / şikayetlerin takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ISIS tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

5- Lokasyon Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:
Konum Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, ISIS tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen, detaylarına Rıza Metni'nden ulaşabileceğiniz. 

Açık Rıza; hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki  tercihinize göre toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza, seyahat acentelerine,

Toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve

Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Saklama

ISIS kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvuru

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Bahçelievler Mah. Antalya Cad. Kat:4 No:75 / 7-8 07600 Manavgat Antalya TÜRKİYE adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle akdeniz@isis-turkey.com e-posta adresimize göndererek veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden akdeniz@isis-turkey.com adresimize göndererek ISIS'e iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Veri Sorumlusu

ISIS Turizm Hijyen Danışmanlık Çevre Sağlığı ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle ISIS olarak anılacaktır)

 

ISIS olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle KVKK olarak anılacaktır)  ve ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız nedeni ile,  faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini (bundan böyle Aydınlatma Metni olarak adlandırılacaktır) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi ve mobil sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu aydınlatma metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma metni, ISIS tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. ISIS, gerekli gördüğü takdirde aydınlatma metninde her zaman değişiklik yapabilir. 

ISIS Turizm Hijyen Danışmanlık Çevre Sağlığı ve Tic. Ltd. Şti.  (“ISIS”) tarafından https://www.hepido.com internet sitesi üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir elektronik eğitim ve kalite yönetim platformu olan https://www.hepido.com ‘da için üyelik şartı ve personel olma şartı bulunmaktadır. Sadece misafirlerimiz üye olmadan kalite yönetim platformunu kullanabilmektedir.

Açık rızanıza bağlı olarak;

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri
Çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığınız kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, rıza göstererek ISIS üyesi olmanız halinde; personellere özel eğitimlerin oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri tercihlerini takip edilerek müşteri memnuniyetini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ISIS’e ait internet sitesi işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere ISIS’İn ve ISIS ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ISIS’İn sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

c. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

YUKARIDA YER ALAN TÜM KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BELİRTİLEN İŞLEME AMAÇLARI İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE İŞLENMESİNE HİÇBİR BASKI ALTINDA KALMADAN VE AÇIK BİÇİMDE MUVAFAKAT ETTİĞİNİZİ, ÜYE OL SAYFASINDAKİ “KAYIT” BUTONUNA TIKLAYARAK VEYA ÜYELİK KAYDI GEREKTİRMEYEN PLATFORMLARIN KULLANILMASI HALİNDE KABUL ETMİŞ OLACAĞINIZI ÖNEMLE BELİRTMEK İSTERİZ

bottom of page