top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, genel anlamıyla sürekli var olma, gelişme ve değişim yeteneğini içerir. Sürdürülebilirlik sürecinin başında olan işletmeler için durum iyi bir odaklanma gerektirir. Sürdürülebilirlik sürecinin her aşaması dikkatlice incelenmeli, izlenmeli ve yürütülmelidir.

Sorularınızı telefon üzerinden ve önceden randevu alarak cevaplandırabiliriz.

Lütfen RANDEVU ALINIZ!

bottom of page