top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

TOPLUM KATILIMI ve DESTEĞİ
Kriter No: 134, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149

Neden?

Amaç

İşletmenizin yerel kültürü ve mirası aktif bir şekilde koruduğundan emin olmak, hem toplumunuzdaki insanlarla iyi ilişkiler sağlamak hem de turizmin onlar üzerinde olumlu bir etkisi olması açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda, dünya çapında seyahatlerinin ziyaret ettikleri bölgelerdeki insanlara yardım ettiğini, zarar vermediğini bilmek isteyen birçok misafir için önemli bir konudur. Birçok Travelife Üyesi, bunun çalışanları içinde önemli olduğunu söylüyor.

 

Hedefler

  • Bölgenizdeki insanların hangi konularla ilgilendiğini bulmak için doğru kişilerle konuştuğunuzdan emin olmak.

  • Sanat, yemek, dil, gelenekler ve tarih dahil olmak üzere kültürel mirası korumak ve uygun olduğunda tanıtmak.

  • Misafirlerinizin yerel kültüre ve mirasa nasıl saygı duyulacağını ve bunları nasıl koruyacaklarını anladığından emin olmak.

Kriter No: 134 + 135
Adil davranma

Ne?

Yerel toplumlarda bulunmayan herhangi bir “temel” hizmet (örneğin, bir tıp merkezi veya diş doktoru) sağlıyor musunuz? Evet ise, bunlar misafirlerin kullanımına açık olduğu gibi yerel kişilerin kullanımına da açık mı?

Yerel halkın tesisinizdeki hizmetleri kullanmasına izin veriyorsanız, misafirlerinizle aynı muameleyi mi (kullanım ücreti ödemenin dışında) görüyorlar?

Destek

Kriter 135: Ücretli günübirlik veya ücretsiz  kullandırım sağlıyorsanız; otel misafirleri ile dışarıdan kullanım sağlayan kişiler arasında ayrımcılık yapmamalısınız.

Nasıl?

Topluluğunuzda başka türlü bulunmayan temel hizmetleri sağlıyor musunuz? Örneğin, misafir veya personel için kullandığınız bir tıp veya diş kliniği. Öyleyse, bunu topluluğunuzdaki yerel halkın kullanımına da açıyor musunuz?

 

Tesisinizde misafir olmayan kişilere sunulan bir hizmetiniz varsa (örneğin bir restoran veya salon), topluluğunuzdaki kişilerin herhangi bir özel koşul olmadan (varsa ücret dışında) kullanabildiğinden ve misafirlerinizle aynı özen ve saygı ile davranıldığından emin misiniz?

 

Ne?

Geçtiğimiz 2 yıl içinde yeni arazi edindiyseniz, bunun yerel toplum üzerindeki etkisini resmi olarak değerlendirdiniz mi? Olumsuz etkilere rastladıysanız, bu etkileri en aza indirmek için bir plan uygulanıyor mu? Veya Geçtiğimiz 2 yıl içinde herhangi bir arazi (veya kaynaklara erişim) edinilmedi. (İlk denetim için geçerli değildir )

Tesisinizin, kamusal erişim hakkı bulunan herhangi bir bölümüne veya çevresindeki alanlara erişimi engellemediğinizi gösterebilir misiniz?

Yerel halkın ihtiyaç duyduğu suya ve diğer hizmetlere erişimi engellemediğinize emin oluyor musunuz?

Faaliyetlerinizin yerel sağlıklama (sanitasyon) kaynaklarını veya yakında bulunan kişilerin sağlıklarını etkilemediğini gösteren kanıtınız var mı?

Sağlık hizmetleri ve eğitim gibi temel hizmetlere erişim hakkını veya erişimi engellemediğinizden emin oluyor musunuz? Örneğin, yerel kişilerin çalışmasına veya ürün ve hizmetler sağlamasına engel olmadığınızdan emin oluyor musunuz?

Kriter No: 136 + 137 + 144 + 148 + 149
İnsanları ve yaşam biçimleri korumak

Nasıl?

Faaliyetlerinizin temel hizmetlere ve geçim kaynaklarına erişimi engellemediğini ve toplumunuzdaki insanların sağlığına ve refahına zarar vermediğini gösterebilir misiniz? Bu aşağıdakileri içerir:

 

  • Herhangi bir kamusal erişim hakkını engellemediğinizden emin misiniz? Örneğin, tesisinizin bir plaja halk erişimini engellemediğinden emin olmak.

  • Faaliyetlerinizin su veya enerji gibi temel kaynaklara ve hizmetlere erişimi engellememesini sağlamak.

  • Faaliyetlerinizin insanların çalışmasını veya sağlık veya eğitim gibi mal ve hizmetlerden yararlanmasını engellemediğinden emin olmak. Örneğin, geleneksel yasal balıkçılığın önlenmesi veya yerel halkın ulaşamayacağı veya daha az erişilebilecekleri şekilde, yerel sağlık hizmeti sağlayıcıların hizmetlerini misafirleriniz için tesisinize getirmeye teşvik etmek. 

  • Faaliyetlerinizin bölgenizdeki insanların sağlığı ve hijyeni üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığından emin olmak. Örneğin, suyu kirletmek, kanalizasyon hizmetlerini aksatmak, gürültü veya ışık kirliliği.

 

İkinci Travelife denetiminiz için, son 2 yılda arazi edindiyseniz, yerel toplumunuz üzerindeki etkiyi doğru bir şekilde değerlendirdiğinizi ve olumsuz etkileri en aza indirmek için planlar uyguladığınızı göstermeniz gerekecek.

 

Destek

Kriter 137: Tesisiniz etrafındaki kamusal alanları (halk'a ait) belirleyip, buraya misafirleriniz dışında giriş çıkışları engellememelisiniz. Örneğin: İşletmenizin önündeki plajın kullanımını yerel halka veya diğer misafirlerin kullanımına yasaklayamaz ve onların girişini önleyemezsiniz. Ancak, işletmenize ait şezlong, duş, iskele vb. kullanımını engelleyebilirsiniz.

Ne?

Yerel halk ve yerlilerle konuşurken, kültür, gelenek ve fikri mülkiyet haklarına saygı gösterdiğinize emin oluyor musunuz?

Bireyler, topluluklar veya çalışanlar olmak üzere, yerel halk ve yerlilere adil ve eşit davranıldığından emin misiniz?

Yerel topluma faaliyetleriniz ve politikalarınız konusunda bilgi veriyor musunuz? Bu kişilerin, onları etkileyen önemli sorunlar konusunda sizinle tartışma ve konuşma fırsatları oluyor mu? (İlk denetim için geçerli değildir)

Yeni gelişmeler veya yeni faaliyetler planlarken çalışanlar, yerel topluluklar, yerel işletmeler, yerel yetkililer ve yakınlarda yaşayan kişilere danıştığınız ve onları dinlediğinizi gösteren kanıtınız var mı?

Kriter No: 141 + 142 + 145 + 146
Topluluğunuza katılım ve danışma

Nasıl?

Herhangi bir yerli grup da dahil olmak üzere, yerel topluluğunuzla etkileşimde bulunmak için adımlar attığınızı gösterebilir misiniz? Bunu yaparak onlarla açık iletişim hatlarına sahip olursunuz, böylece onların kültür ve geleneklerine nasıl saygı duyacağınızı ve endişelerini anlayabilirsiniz. Bölgenizde (destinasyon) yerli gruplar varsa, bireyler, topluluklar veya çalışanlar olarak ayrımcılığa uğramadıklarından emin misiniz?

 

Yeni gelişmeler veya faaliyetler planlarken bunlardan etkilenebilecek herkese danıştığınızı gösterebilir misiniz? Örneğin, personeliniz, topluluk üyeleri, yerel yetkililer ve tesisinizin yakınında yaşayan veya işleri olan kişiler gibi.

 

Faaliyetlerinizde sanat veya müzik gibi yerel kültür unsurlarını kullandığınızda, tüm fikri mülkiyet haklarına saygı gösterdiğinizden emin misiniz? Topluluğunuzdaki ilgili insanlara, özellikle de herhangi bir yerli gruba, kültürlerinin bu yönlerini doğru bir şekilde kullanmanın nasıl olacağı hakkında danıştınız mı ve onların iznine sahip misiniz?

Destek

Kriter 141, 142: Politikalarınızda yazılı taahhütlerde bulunmanız, bu politikaları yayınlamanız ve bu taahhütlere uymanız gereklidir.

stay better travelife.png
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page