top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ
İLERLEMENİZİ DEĞERLENDİRMEK ve BİLGİ OLARAK AKTARMAK (RAPORLAMAK)

Kriter No: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43, 63, 87, 156

Neden?

Amaç

Raporlar üretmek, ilerlemenizi hedeflerinize göre düzenli olarak değerlendirmenizi sağlar ve gerektiğinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Misafirlerinizin, personelinizin, topluluğunuzun ve diğer paydaşlarınızın görebileceği halka açık bir rapor hazırlamak, başarılarınızı arttırmanıza yardımcı olur ve sürdürülebilirlik çalışmanız hakkında şeffaf olmanızı sağlar.

 

Hedefler

 • Sürdürülebilirlik amaç ve hedeflerinize göre ilerlemenizi değerlendiren düzenli şirket içi raporlar oluşturun.

 • Şirket içi sürdürülebilirlik raporlarını yönetimin gözden geçirmesi için paylaşın ve raporların değerlendirildiklerinden emin olun.

 • Hedeflerinizi düzenli olarak gözden geçirin, bunlara ulaşmak için attığınız adımlarla birlikte gerektiğinde ayarlamalar yapın.

 • Misafirlerinizden geri bildirim toplamak ve bu geri bildirimlerden elde ettiğiniz gerekli değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapmak için bir süreç oluşturun.

Kriter No: 16 + 17
Raporlar

Ne?

Son 12 ay içerisinde bir sürdürülebilirlik raporu oluşturdunuz mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Bu sürdürülebilirlik raporu son rapordan bu yana kaydedilen gelişmeleri gösteriyor mu? (İlk denetim için gerekli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, her yıl en az bir kez şirket dışı (kamuya açık) bir sürdürülebilirlik ilerleme raporu oluşturduğunuzu da göstermeniz gerekecektir. Örneğin, gelecek yıl, önceki 12 ayı kapsayan bir şirket dışı (kamuya açık) rapora ihtiyacınız olacak. Bu rapor:

 

 • Çevresel etkileriniz, toplum katılımı ve işçi ve insan hakları gibi sürdürülebilirlik konularında ilerlemenizi göstermelidir.

 • Hazırladığınız son rapordan bu yana ilerlemenizin bir karşılaştırmasını göstermelidir. Örneğin, son raporunuzla karşılaştırıldığında mevcut yiyecek atığı miktarınız

Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Yazılır (1).jpg

Sürdürülebilirlik raporu nasıl yazılır infografiği için resme tıklayın

Kriter No: 18 + 27 + 156
Raporlar

Ne?

Bu raporu, genel halkın ve ilgilenebilecek herhangi bir kişinin (örn. personel, konuklar, tedarikçiler, yerel topluluklar vb.) kullanımına sunduğunuzu gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik konularının yönetiminde kaydettiğiniz ilerlemeyi, kilit kişilerin (çalışanlar, tedarikçiler vb.) kendileri bulmasına gerek kalmadan, doğrudan onlara bildirdiğinizi gösterebilir misiniz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Sürdürülebilirlik programınızı ve başarılarınızı, misafir alanlarında görünür bir şekilde, apaçık sergiliyor musunuz? (İlk denetim için gerekli değildir)

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu, tedarikçilerinize, paydaşlarınıza mail atmanız, personel ve misafir alanlarında görülebilecek şekilde yayınlamanız gerekiyor. Ayrıca, bu raporu web sitenize de koyunuz. İdeal olarak rapor dili web sitenizin dilleri ile aynı sayıda olmalıdır.

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, bu raporun bir kısmını, genel halkın ve ilgilenebilecek herhangi kişilerin örneğin personel, misafirler, tedarikçiler, yerel topluluklar gibi, kullanımına sunmanız gerekecektir. Bu sunum, web sitenizde yayınlamayı ve misafir ve personel alanlarında ilgili dillerde yayınlamayı içermelidir.

 

Ayrıca, insanların, kaydettiğiniz ilerlemeyi, sizden talep etmeden bulmasını kolaylaştırdığınızı göstermeniz gerekecek. Bu, raporunuzun bir kopyasını kilit paydaşlarınıza ve tedarikçilerinize göndermeyi/sağlamayı içerir.

 

Şirket dışı (kamuya açık) rapor, misafirlerinizin çoğu ile birlikte personellerinizin anladığı diller, yerel diliniz/dillerinizde mi? Örneğin, Fransa’daysanız ve tüm personeliniz Fransızca konuşuyor ve misafirlerinizin %40’ı Alman ve %40’ı İngiliz ise, rapor Fransızca, Almanca ve İngilizce olmalıdır.

Kriter No: 19 + 20
Raporlar

Ne?

Sürdürülebilirlik sonuçları son on iki ay içinde üst yönetimle paylaşıldı mı? Bu güncellemelerin ve raporların kopyaları incelemek üzere mevcut mu?

Üst yönetimin bu dahili raporları inceleyip, onaylaması için kullandığınız bir süreç var mı?

Nasıl?

Şirket içi sürdürülebilirlik raporları, bunları gözden geçirmesi ve onaylaması gereken bir üst yönetim ile paylaşıldı mı?

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu üst yönetimle paylaşmalısınız. Bu rapor üst yönetim tarafında okunmalı, değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır.

 

Düzenli olarak yapılan toplantıların olduğu, toplantı notları, mailler vb. ile gösterebilmelisiniz.

Kriter No: 21 + 22 + 23 + 24
 Raporlar

Ne?

Belirli bir temele göre ölçülen sürdürülebilirlik hedefleriniz (çevre, sosyal, kültürel vb.) var mı?

Uluslararası işçi ve insan hakları standartlarını ve uygulama esaslarını destekleme konusunda kaydettiğiniz gelişmeyi gösterecek raporlarınız/başka kanıtlarınız var mı? (İlk denetim için gerekli değildir)

Yerel kişilerle iletişim kurma ve onlarla çalışma ve yerel bölgedeki sorunları destekleme konularında kaydettiğiniz gelişmeyi gösteren raporlarınız var mı? (İlk denetim için gerekli değildir)

Nasıl?

Yılda en az bir kez şirket içi sürdürülebilirlik ilerleme raporu oluşturmalısınız. Bu raporda:

 

 • Ölçülebilir sürdürülebilirlik hedefleri gösterin. Örneğin, su tüketimini %5 azaltmak.

 • Amaçlarınıza ve hedeflerinize ulaşmada kaydettiğiniz ilerlemeyi gösterin. İlerlemeniz ile ilgili kanıt sağlamalısınız. Örneğin, hedefiniz su tüketimini %5 azaltmaksa, bunun gerçekleştirildiğini gösteren su tüketim kayıtlarına sahip olmanız gerekir. Bazı hedeflerinize ulaşamamanız SORUN DEĞİLDİR. Hedeflerinize ulaşamadığınızı raporunuza eklemeli ve neden bu hedeflere ulaşamadığınızı açıklamalısınız. Bu, gelecekte bu hedeflere ulaşmak için yapmanız gereken eylemleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

 • Hangi hedeflere ulaşıldığını ve ne zaman ve hangi hedeflere ulaşılmadığını gösterin.

 • Zaman içindeki ilerlemenizin bir karşılaştırmasını gösterin. Örneğin, bu yılın sonuçları ile geçen yıl sonuçlarının karşılaştırılması gibi. Bu, bir yıldan diğerine ilerlemeyi karşılaştırabilmeniz içindir, ancak bazen işletmeler herhangi bir şekilde bir sorundan hızlıca haberdar olmak için bu raporu aylık veya üç ayda bir hazırlayarak yararlanabilmektedirler.   

 

İkinci Travelife denetiminiz için, raporlarınızda ayrıca aşağıdakileri göstermeniz gerekecek:

 

 • Toplum katılımını, işgücünü ve insan haklarını kapsayan ölçülebilir hedefler gösterin. Örneğin, personelinizin %80’ninin ayrımcılığı önleme konusunda eğitilmesi veya yerel yardım kuruluşlarına yardım miktarının %10 arttırılması gibi.

 • İşçi ve insan haklarını ve yerel toplumunuzu desteklemede kaydedilen ilerlemeniz dahil olmak üzere, oluşturduğunuz son rapordan bu yana ilerlemenizin bir karşılaştırmasını gösterin. Örneğin, son raporunuzla karşılaştırıldığında mevcut erkek/kadın çalışan yüzdeniz. Bu, bir yıldan diğerine ilerlemeyi karşılaştırabilmeniz içindir, ancak bazen işletmeler herhangi bir şekilde bir sorundan hızlıca haberdar olmak için bu raporu aylık veya üç ayda bir hazırlayarak yararlanabilmektedirler.   

Kriter No: 25 + 26
 Misafir geri bildirimleri

Ne?

İşletmenizde konaklama konusunda ne kadar tatmin olduklarını anlamak için misafirlerinizden geri bildirim alıyor musunuz?

Bu müşteri geri bildirimlerini, değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için nasıl kullandığınıza dair kanıtınız var mı?

Nasıl?

Misafir memnuniyeti hakkında geri bildirim topluyor musunuz? Misafirlerinizin, işinizle ilgili deneyimlerinde değişiklik veya iyileştirmeler yapmak için bu geri bildirimi kullandığınızı gösterebilir misiniz?

Destek

Misafirden gelen iyileştirme önerilerini dikkate alıp, yerine getirdiğinize dair bir örnek göstermeniz gerekecek. Bu örnek; wi-fi sisteminin iyileştirilmesi, Türk yemek dersleri verilmesi vb. olabilir. Oda arızalarının düzeltilmesi gibi şikayet veya talepler kast edilmemektedir.

Örnek bir kalite politikası. Bunu kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 43 + 63 + 87
 Enerji, su ve tehlikeli maddelerin değerlendirilmesi (etüdü)

Ne?

Her yıl (örneğin bir enerji etütü ile) farklı alanlarda (örneğin, aydınlatma, ekipmanlar, vs.) ne kadar enerji verimli olduğunuzu kontrol ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Her yıl (örn, su etütü ile) suyu verimli kullanıp kullanmadığınızı kontrol ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Kullandığınız kimyasalların çevreye olan etkilerini değerlendirdiniz mi? VE Çevreye etkisi yüksek kimyasallar kullanıyorsanız, kullanımlarını nasıl kontrol altına alırsınız? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, enerji ve su verimliliğinizi kontrol etmek adına yılda en az bir kez değerlendirme yaptığınızı göstermeniz gerekecek. Bu değerlendirme, enerji ve suyun kullanıldığı tüm faaliyet alanlarını kapsamalı ve sonuçlar, neyin iyi çalıştığını ve nerede iyileştirmeler yapabileceğinizi anlamanıza yardımcı olmak için bir rapor halinde derlenmelidir. 

 

Aynı zamanda, hangilerinin olumsuz çevresel etkileri olduğunu görmek için kullandığınız kimyasalları değerlendirdiğinizi de göstermeniz gerekecek? Yüksek çevresel etkiler tespit edilirse, bu etkileri en aza indirmek için bir plan geliştirmeli ve uygulamalısınız. Bu plan, doğru minimum dozları kullandığınızdan emin olmayı, personel eğitimini ve daha az zararlı alternatifleri aramanızı içerebilir.

Destek

Her yıl enerji ve su etüdü yapmanız gerekiyor. Bu kriter için bahsi geçen enerji ve su etüdü'nü kendiniz yapabilirsiniz. Enerji etüdünden kasıt, resmi olarak yaptırmak zorunda olduğunuz Enerji Etüd Raporu değildir.

Örnek SU, ENERJİ, TEHLİKELİ MADDE etütü örnekleri YAKINDA eklenecek!

Örnekleri kullanarak kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page