top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

ÇEVRESEL ÖLÇÜMLER VE KAYITLARIN TUTULMASI
Kriter No: 35, 36, 37,  38, 39, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66, 72, 73, 74, 77, 80, 84,85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97

Neden?

Amaç

Çevresel etkilerinizi izlemek ve en aza indirmek, tesisinizin karbon ayak izini ve genel kirliliği azaltmanın ve işletmenizin tükettiği kaynakları kontrol etmenin önemli bir yoludur.

 

Hedefler

 • Çevresel etkilerinizi düzenli olarak kaydetmek ve izlemek, böylece ilerlemeyi ölçmenize, yeni hedefler belirlemenize ve gerektiğinde aldığınız önlemleri ayarlamanıza yardımcı olan raporlarda bu verileri kullanmak.

 • Havayı, toprağı ve suyu kirletmediğinizden emin olmak.

 • İnsanları ve yaban hayatı tehlikeli maddelerden ve diğer kirleticilerden korumak.

 • İlgili tüm yasalara, düzenlemelere ve kılavuzlara uyduğunuzdan emin olmak

Ne?

Enerji tüketiminizi günlük, haftalık veya aylık olarak kaydediyor musunuz?

TÜM kaynaklardan ne kadar enerji kullandığınızı kaydediyor musunuz? (örn. elektrik, doğalgaz, LPG, gaz yağı vs.)

Tüm enerji kaynaklarınızı kimin sağladığını tespit ediyor musunuz?

KWh (kilovat saat) cinsinden ne kadar enerji kullandığınızı kaydediyor musunuz? (Bu, elektrik, gaz, dizel ve diğer tüm enerji türlerinin toplamıdır)

Her bir misafir gecelemesi için KWh cinsinden ne kadar enerji kullanıldığını kaydediyor musunuz? (Bu, geceleme başına elektrik, gaz, dizel ve diğer tüm enerji türlerinin toplamıdır.)

Elinizde daha önceki yıllarda kullanılmış olan enerji miktarı konusunda kayıtlar var mı ve bunlar gerektiğinde incelemeye açık mı? Veya Eğer bu enerji kullanımını kaydettiğiniz ilk yılsa, bunu her yıl kaydetme ve karşılaştırma konusunda uygulamaya koyduğunuz bir plan var mı

Kriter No: 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40
Enerji

Nasıl?

Enerji tüketiminizi tüm kaynaklardan (elektrik, gaz, LPG, kalorifer yakıtı vb.) günlük, haftalık veya aylık olarak kaydettiğinizi gösterebilir misiniz?

 

Bu kaydı, toplam enerji kullanımınızı ve misafir gecelemesi başına toplam enerji kullanımınızı kWh (kilovat saat) cinsinden hesaplamak için kullanıyor musunuz? Toplam enerji kullanımınız, tüm enerji kaynaklarınızın (elektrik+gaz+LPG vb.) toplamıdır.

 

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Destek

Tüm enerji kaynaklarınızı kimin sağladığınızı tespit etmek; tedarikçilerinizin isimlerini listelemek demektir. Enerji tüketim raporu içerisindeki örneğe bakınız.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır-1-2-3-4.jpg

Karbon dioksit eşdeğer hesaplamaları dönüşüm faktörleri infografiği indirmek için resme tıklayın

Faydalı Linkler

UN Carbon offset platform.png

Kişisel Karbon Ayak İzi İçin Hesap Makinesi

Sustainable Hospitality Alliance_edited.

Hotel Karbon Ayak İzi İçin Hesap Makinesi

greenview-footprinting-tool-logo.png

Sektör Tarafından Sağlanan Gerçek Verileri Kullanarak Otel Konaklamanızın veya Toplantınızın Karbon Ayak İzini Hesaplayabilirsiniz.

Ne?

Su tüketiminizi günlük, haftalık veya aylık olarak kaydediyor musunuz?

Kullanılan tüm su kaynaklarını tespit ediyor musunuz?

Litre veya metreküp cinsinden ne kadar su kullanıldığını kaydediyor musunuz?

Her bir misafir gecelemesi için litre veya metreküp cinsinden ne kadar su kullanıldığını kaydediyor musunuz?

Elinizde daha önceki yıllarda kullanılmış olan su miktarı konusunda kayıtlar var mı ve bunlar gerektiğinde incelemeye açık mı? Veya Eğer bu su kullanımını kaydettiğiniz ilk yılsa, bunu her yıl kaydetme ve karşılaştırma konusunda uygulamaya koyduğunuz bir plan var mı?

Su elde etme şeklinizin, yerel su kaynağı veya yerel çevreyi herhangi bir şekilde etkilemediğini gösterebilir misiniz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Kullanıldıkları her bir farklı yer için su kalitesini izleyip, koruyor musunuz?

Kriter No: 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 64 + 65
Su

Nasıl?

Tüm kaynaklardan su tüketiminizi günlük, haftalık veya aylık olarak litre veya metreküp cinsinden kaydettiğinizi gösterebilir misiniz? 

 

Bu kaydı, misafir gecelemesi başına su kullanımınız litre veya metreküp cinsinden hesaplamak için kullanıyor musunuz?

Bu kayıtları tuttuğunuzu gösterebilir misiniz? Böylece önceki yıllardaki su tüketimi ile düzenli karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

 

Tesisinizin tamamında su kalitesini düzenli olarak izlediğinizi ve koruduğunuzu, böylece kullanımının güvenli olduğunu gösterebilir misiniz?

 

İkinci Travelife denetiminiz için, yerel bir belediye dışında herhangi bir yerden su temin ediyorsanız, su elde etme şeklinizin yerel tedariği veya çevreyi etkilemediğini göstermeniz gerekecek? Örneğin, bir kuyu veya sondaj kullanıyorsanız.

 

Destek

Şebeke dışında kullandığınız, kuyunun yasal olarak kayıtlı olması (ruhsatlı) gerekmektedir. Şebeke dışındaki kullandığınız bütün su kaynaklarını (nehir suları vb.) yasal izinler kapsamında kullandığınızı belgelemelisiniz.

İşletme içerisinden farklı noktalarda sulardan, düzenli olarak mikrobiyolojik, kimyasal analizleri yaptırtmalısınız.

Kriter No: 54 + 55 + 66 + 77 + 80 + 89
Atık (atık su ve tehlikeli atıklar dahil)

Ne?

Tüm atık su kaynaklarının (gri su dahil) arıtıldığından, yeniden kullanıldığından veya yerel halkı veya çevreyi etkilemeden emniyetli bir şekilde deşarj edildiğini gösterecek kanıtınız var mı?

Atık suyun uzaklaştırılmasına dair yerel ve ulusal düzenlemeleri karşılıyor musunuz?

Kirli atık sudan çevredeki bölgenin kirlenmesini (örn, su basması veya kimyasal kirlilik veya kanalizasyon) önleyecek sisteminiz var mı?

Katı atıklarınızı toplayanlar, atıkları ulusal ve uluslararası mevzuata uygun ve çevreye duyarlı bir şekilde mi bertaraf ediyorlar?

Her bir atık türü için atık yönetimi şirketlerinden aldığınız tüm faturaları/fişleri elinizde tutuyor ve en az 3 yıl boyunca saklıyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Tüm kimyasalların, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenli bir şekilde bertarafını sağlıyor musunuz?

Nasıl?

Tüm atıklarınızın (katı atık, atık su, tehlikeli atık) uygun şekilde bertaraf edildiğini gösteren kanıtınız var mı? Bu şunları içermelidir: 

 

 • Uymanız gereken tüm yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikler (bunlar yasal kayıtlarınıza eklenebilir).

 • Alınmayı/bertarafı beklerken, tehlikeli atıklarınızın tehlikeli maddelerle aynı şekilde (örneğin, kilitli ve havalandırılmış bir alanda, sızma tavalarında vb.) güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamak.

 • Atık suyunuzun yerel toplumu veya çevreyi etkilemeden güvenli bir şekilde arıtıldığından, yeniden kullanıldığından veya bertaraf edildiğinden emin olmak.

 • Kirlenmiş suyun yerel alanı kirletmemesini sağlayan sistemlere sahip olmak. Örneğin, klorlu suyu taşan veya ters yıkama ile toprağı veya deniz suyunu kirleten yüzme havuzu, tuzdan arındırma sistemleri veya nehri kirleten kanalizasyon gibi.

 • Kullandığınız tüm atık şirketlerinin isimleri ve gerekli tüm lisanslara sahip olduklarına ve sosyal etkileri en aza indirecek şekilde bertaraf ettiklerine dair kanıtlar.

 

İkinci Travelife denetiminiz için, aynı zamanda servis aldığınız tüm atık şirketlerinin faturaları veya makbuzlarını tedarik etmeniz gerekecektir (bu belgeler en az 3 yıl saklanmalıdır).

 

Destek

Atık suyunuzun berteraf şekli ile ilgili bilgi içeren bir yazıyı ilgili idareden almalısınız.

İşletmenizden alınan organik ve ambalaj atıklarının bertarafı ile ilgili, bağlı olduğunuz belediye veya ilgili idare veya işletmeden yazı talep etmelisiniz. 

Kriter No: 72
Atık (atık su ve tehlikeli atıklar dahil)

Ne?

Atığı yerel yetkililerin yönlendirmelerine uygun olarak mı ayırıyorsunuz?

Destek

Atık ayrışımı ile ilgili yasa, yönetmelik vb. konulara uymalısınız. Örneğin, sıfır atık sistem kurulumu gibi.

Nasıl?

Atığı yerel yetkililerin yönlendirmelerine uygun olarak mı ayırıyorsunuz?

 

sıfır atık.png

Sıfır atık resmi internet sitesi. Sistem kurulumu ve daha fazlası için ziyaret edebilirsiniz.

Kriter No: 73
Atık (atık su ve tehlikeli atıklar dahil)

Ne?

Her türlü atığı (örneğin, cam, kağıt, karton, plastik, metal, yiyecek artıkları/biyolojik malzeme, kızartmalık yağ, vs.), nasıl azalttığınız, yeniden kullandığınız veya geri dönüştürüp/berteraf ettiğiniz ve bunları kimin topladığını gösteren bir liste tutuyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, her bir katı atık türünün nasıl azaltılabileceği, yeniden kullanılabileceği veya geri dönüştürülebileceği ve bunları kimin topladığına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere her bir türün nasıl bertaraf edildiğini açıklayan bir kayıt tuttuğunuzu göstermeniz gerekecek.    

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 74
Atık (atık su ve tehlikeli atıklar dahil)

Ne?

Yiyecek servisi yapıyorsanız, attığınız ve hiç hazırlık aşaması görmemiş yiyecek miktarını izliyor musunuz? (Bu, bozulduğu veya kirlendiği (kontamine olduğu) için asla servis edilmeyen veya edilemeyen yiyecekleri ifade eder)

Destek

Bu kriter için kayıt edilmesi gereken yiyecekler şunlardır:

 • Deponuzda bozulan ve atılan sebze ve meyveler.

 • Buzdolabı veya soğuk oda arızası sonucu bozulan gıdalar.

 • S.K.T veya T.E.T.T. geçmiş ürünler.

Bu kriter aşağıdaki gıda atıkların kaydını İÇERMEMEKTEDİR.

 • Büfe'den dönen artıklar.

 • Hazırlık sırasında oluşan gıda atıkları.

 • Mal kabul sırasında veya sonrasında tedarikçiye iade ettiğiniz ürünler.

Nasıl?

Yemek servis ediyorsanız, çöpe atılan ve hiç hazırlık aşaması görmemiş yiyeceklerin kaydını tutuyor musunuz? Bu bozulduğu, zarar gördüğü veya kirlendiği için asla servis edilmeyen gıdalardır.

 

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 84
Tehlikeli maddeler

Ne?

İşletmenizde kullanılan tüm tehlikeli maddelerin (örn. kimyasallar, tehlikeli maddeler, ampüller, piller, mürekkep/toner kartuşları, vs.) bir listesini tutuyor musunuz? Bu kayıt tesiste bunlardan ne kadarının depolandığını, ne kadarının kullanıldığını ve bunların atılmasıyla ilgili yasal gereklilikleri gösteriyor mu? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, aşağıda açıklandığı gibi tehlikeli maddelerle ilgili kayıtlar oluşturduğunuzu ve tuttuğunuzu göstermeniz gerekecek.

Yangın veya sel gibi acil durumlarda müdahale edebilmeniz adına her zaman işletmenizde bulundurduğunuz tehlikeli madde ve kimyasalların, sizin ve personelinizin işletmenizde ne kadar miktarda ve türde tehlikeli kimyasallar olduğunu anlamasına yardımcı olması için, tehlikeli kimyasal tür ve miktarlarını, nasıl saklanmaları gerektiği, nasıl kullanılmaları gerektiği vb. kayıtlarını tutuyor musunuz? Bu aşağıdakilerin tümünü içermelidir:

 

 • Her bir maddenin tipi.

 • Ne için kullanıldığı (örneğin, temizlik, boya).

 • Tek bir dozda ne kadar kullanılacağı (bu esas olarak kimyasallar içindir) ve maddenin nasıl kullanılacağına ilişkin genel talimatlar (veya bir çalışanın bu bilgiyi nereden bulacağına dair bilgilendirme). 

 • Maddenin nasıl depolanacağı ve bertaraf edilmesi gerektiğine dair herhangi bir yasal veya güvenlik gereksinimi.

 • Gerekli koruyucu donanım dahil, maddenin nasıl güvenli bir şekilde kullanılması gerektiğine ilişkin tüm gereksinimler.

 • Tesisinizde her birinden ne kadar depolandığı.

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 85 + 96
Tehlikeli maddeler

Ne?

Tüm tehlikeli maddelerin kullanımlarını kaydediyor musunuz? Kimyasalların kullanıldığı durumda bu kayıt onların konsantre olup olmadığını gösteriyor mu? (İlk denetim için geçerli değildir)

Yıl bazında kullandığınız her tehlikeli kimyasalın miktarını litre veya kg olarak biliyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

İşletmenizin tükettiği tehlikeli maddelerin kullanımlarını izlemek için miktarlarını kaydettiğinizi göstermeniz gerekecek? Örneğin bu, çalışanların bir maddeyi her kullandıklarında kayıt ettikleri bir kayıt veya günlük, haftalık veya aylık olarak her bir tehlikeli maddenin ne kadarının stokta olduğunu kaydettikleri bir stok kontrol prosedürü ile de olabilir. Bu kayıt aşağıdakileri içermelidir:

 

 • Her bir maddenin ismi.

 • Kimyasalların konsantre formda olup olmadığı (örneğin, kullanmadan önce seyreltilmeleri gerekiyorsa).

 • Kullanılan veya stokta bulunan kimyasalların litre veya kilogram olarak miktarı.

 • İlgili birimlerde kullanılan veya stokta bulunan (yani kimyasal olmayan) diğer maddelerin miktarı. Örneğin, pil veya mürekkep kartuşlarının miktarı.

 

Her yıl kullandığınız toplam tehlikeli madde miktarını (litre veya kilogram cinsinden) bilmek için bu kayıtları tuttuğunuzu göstermeniz gerekecek. Kullanımlarını kontrol altına almak adına daha önceki yıllarla karşılaştırmalar yapmak için yine aynı kaydı kullanmanız gerekecek.

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 86
Tehlikeli maddeler

Ne?

Ne kadar (litre veya kg cinsinden) tehlikeli atık topladığınızı, bunların nerede depolandığını ve bunların ne kadarının tesisten çıkarıldığını gösteren kayıtlar tutuyor musunuz? Bunların, lisansı tam yükleniciler tarafından götürüldüğünü gösteren kayıtlarınız var mı?

Nasıl?

Tehlikeli atıklarınızın kayıtlarını tutuyor musunuz? Buna kimyasallar, ampuller, piller, yazıcı kartuşları, boya kutuları vb. şeyler dahildir. Tehlikeli atık kayıtlarınız şunları içermelidir:

 

 • Her tür tehlikeli atığın litre veya kilogram cinsinden miktarı.

 • Her tehlikeli atık türünün işyerinizde depolandığı yer.

 • Her tehlikeli atık türünün işyerinizden ne kadarının uzaklaştırıldığı.

 • Toplama/bertaraf için kullanılan lisanslı atık yüklenicisinin detayları.

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 88 + 90
Tehlikeli maddeler

Ne?

Tüm kimyasalları ulusal ve uluslararası standartlara uygun, güvenli bir şekilde depoluyor musunuz?

Tüm kimyasalların emniyetli bir şekilde kullanıldığını, nasıl kullanıldıklarını ve ne miktarda kullanıldıklarını gösteren kanıtlarınız var mı?

Nasıl?

Tehlikeli maddeleri ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına ve ilgili tüm yasalara, düzenlemelere ve kılavuzlara uygun olarak kullandığınızı ve depoladığınızı gösterebilir misiniz? Örneğin, tüm kimyasallar sızdırma tavalarında, kilitli ve havalandırılmış odalarda mı depolanıyor? İlgili personelin, kullanımı sınırlandırılmış ve dozaj kontrollü olan tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda eğitildiğinden emin misiniz?

Kriter No: 91
Tehlikeli maddeler

Ne?

Tesisinizde bulunan, soğutma sıvıları, soğutucular gibi tehlikeli kimyasal içeren ekipmanların (size ait veya tedarikçinizin) bir listesini tutuyor musunuz?

Nasıl?

Tesisinizde ozon tabakasını incelten maddeler de dahil olmak üzere tehlikeli maddeler içeren tüm ekipmanları gösteren bir listeniz var mı? Buna, buzdolapları, dondurucular ve klima sistemleri gibi şeyler dahildir.

Bu excel dosyasını kullanarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Kriter No: 92
Tehlikeli maddeler

Ne?

Tehlikeli kimyasallar (soğutma sıvıları, soğutucular, vs.) içeren tüm ekipmanlar, üreticinin talimatlarına uygun olarak düzenli şekilde bakımdan geçiriliyor mu?

Nasıl?

Tehlikeli maddeler içeren tüm ekipmanların üretici talimatlarına göre uygun ve düzenli olarak bakımının yapıldığını gösteren kayıtlarınız var mı? 

Destek

91. kriter'de, Destek bölümünde geçen ekipmanların düzenli olarak bakım yapıldığının gösterilmesi için, tedarikçiler ile yapılan bakım sözleşmeleri veya servis formları/fişleri bulunmalıdır. Tesis içi bakım yapılıyorsa, yıllık bakım planı, bakım kaydı ve bakımı yapan personelin MEB sertifikasının gösterilmesi gerekecektir. 

Destek

Soğutma sıvıları veya  soğutucu içeren ekipmanlar; klimalar, soğutmalı büfeler, soğuk ve şok odaları, oda minibarları, barlarda ve mutfakta kullanılan tezgah altı dolaplar, mutfakta kullanılan ani soğutucular, tedarikçilere ait bütün dondurma ve/veya içecek dolapları, yangından koruma sistemleri, sebiller, buz makinaları, bardak soğutucuları, post mix soğutma üniteleri vb.

Kriter No: 94 + 95
Tehlikeli maddeler

Ne?

Bir dökülme olması durumunda kullanılacak yazılı acil durum talimatları/planları/bilgi formları var mı?

Herhangi bir dökülme ile nasıl başa çıktığınızı ve hem insan sağlığını ve hem de çevreyi korumak için yaptığınız şeyleri göstermek için bir “Olay Kaydı” tutuyor musunuz?

Nasıl?

Sızıntıları veya dökülmeleri ele almak için prosedürleriniz olduğunu gösterebilir misiniz? Prosedürler şunları içermelidir:

 

 • Bu olayları yönetmek ve kontrol etmek için bir plan.

 • Yazılı acil durum talimatları.

 • Olay kayıtları.

Kriter No: 97
Tehlikeli maddeler

Ne?

Büyük miktarlarda kimyasal kullanılan alanlarda (örn. çamaşırhane, temizlik, vs.) çevreye zarar veren kimyasalların kullanımını kontrol ettiğinizi gösterecek kanıtlarınız var mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Destek

Manuel dozajlamanın yapıldığı yerlerde (çamaşırhane, yüzme havuzu, kat hizmetleri vb.) dozajlamanın yeter miktarda olmasının sağlanması için ölçekler, yazılı bilgilendirmeler ve personelin uygulama miktarları konusunda eğitimleri sağlanmalıdır.

Örneğin: Çamaşır makinesi programında 60 gr toz deterjan kullanılıyorsa, 60 gr'lık ölçü kabı (tam dolu, silme) kullanılması gibi.

Nasıl?

İkinci Travelife denetiminiz için, çok miktarda kimyasalın kullanıldığı operasyonlarda (çamaşırhane, yüzme havuzu vb.) zararlı kimyasalların kullanımı ve dozajının kontrol edildiğinden emin olduğunuzu göstermeniz gerekecek. Otomatik dozaj sistemi kullanıyorsanız, ekipmanın doğru bir şekilde kalibre edildiğinden emin olduğunuzu göstermeniz gerekecek. Manuel dozaj kullanıyorsanız, gerekli kimyasalların doğru miktarını değerlendirdiğiniz ve bunun personel tarafından takip edildiğinden emin olduğunuzu göstermeniz gerekecek.

ölçü kapları_edited.png

Elle dozlama için örnek ölçü kapları

stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page