top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

MİSAFİRLERİNİZ
Kriter No: 41, 62, 79, 104, 143, 147, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163

Neden?

Amaç

Travelife sertifikasyonundan en fazla faydayı gören konaklama sağlayıcıları, misafirlerini işin içine çeken ve bilgilendirildiğinden emin olanlardır.

 

Hedefler

 • Misafirlerinize çevresel ve sosyal etkilerinizi iyileştirmenize yardımcı olmalarını hatırlatmak.

 • Nasıl daha sorumlu bir ziyaretçi olabileceklerini açıklamak.

 • Yerel işletmelerin turizmden daha fazla yararlanabilmesi için onları bölgenizi (destinasyon) keşfetmeye teşvik etmek.

Misafirlerinizin, yaptığınız önemli işi bildiğinden emin olmak.

Kriter No: 41 + 62 + 79 + 104 + 143 + 147 + 159 + 160 + 161
Misafir katılımı ve desteği

Ne?

Misafirlerinize nasıl enerji tasarrufu yapacakları konusunda bilgi veriyor ve bu konuda onları teşvik ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Misafirlerinize su tasarrufu yapmanın neden önemli olduğu hakkında bilgi veriyor ve örneklerle bunu yapmaya teşvik ediyor musunuz?

Misafirlerinize eşyaları (örn. bardaklar veya şişeleri) tekrar kullanma ve geri dönüştürülebilir atıkları ayırma konusunda bilgi veriyor ve onları bunu yapmaları konusunda teşvik ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Konuklarınıza hayvanlara veya doğal ortamlarına zarar veren faaliyetlere katılmamalarını söylüyor musunuz? Bunlar vahşi yaşamdaki veya kafesteki hayvanlar olabilir. (İlk denetim için geçerli değildir)

Misafirlere, yerel halka ve kültürlerine nasıl saygı göstereleceği konusunda bilgi veriyor musunuz? Bu bilgiler yerel toplumları ziyaret ederken nasıl uygun şekilde giyinileceğini de içeriyor mu?

Misafirlerinize (örneğin, broşürler, gazeteler, oda içi TV vs.) mevcut ürün ve hizmetler dahil olmak üzere yerel bölge ile ilgili bilgi veriyor musunuz?

Misafirlerinize yerel kültür, gelenek ve görenekler ile kültürel ve doğal miras konusunda bilgi veriyor musunuz?

Misafirlerinize ve çalışanlarınıza yerel tarihi, arkeolojik, kültürel ve ruhani açıdan önemli yapıların ve yerlerin korunmasına nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında bilgi veriyor musunuz?

Misafirlere, özellikle doğal alanları, yerel toplulukları ve kültürel veya tarihsel olarak hassas yerleri ziyaret ederken, sorumlu bir ziyaretçi olma konusunda bilgi veriyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Nasıl?

Misafirlerinize aşağıdakileri açıklayan uyarılar, tabelalar, elektronik ekranlar veya broşürler şeklinde bilgiler veriyor musunuz:

 

 • Su tasarrufunun önemi ve sizinle kaldıkları süre boyunca bunu nasıl yapabileceklerine dair örnekler.

 • Tesisinizin dışındaki aktiviteler, alışveriş ve hizmetler dahil olmak üzere yerel bölge hakkında bilgiler.

 • Kültürel, tarihi veya çevresel önemi olan alanları veya bölgeleri ziyaret ederek ve giriş ücreti ödeyerek veya bağış yaparak korumaya nasıl yardımcı olabilecekleri.

 • Gelenekler, görenekler ve yaşam biçimleri de dahil olmak üzere yerel halka nasıl saygı gösterebilir ve yerel ve yerli toplulukları ziyaret ederken nasıl uygun giyinebilirler.

 

İkinci Travelife denetiminiz için, ayrıca misafirlerinize aşağıdaki konularda bilgi verdiğinizi göstermeniz gerekecektir:

 

 • Enerji tasarrufunun önemi ve sizinle kaldıkları süre boyunca bunu nasıl yapabileceklerine dair örnekler.

 • Atıkların geri dönüşüm veya yeniden kullanımı için nasıl ayrılacağı ve bunu yapmanın önemi ve tesisinizde geri dönüşüm kutularının nerede bulunduğu.

 • Hayvanlara, hayvanların yaşam alanları ve genel biyoçeşitliliğe zarar verebilecek faaliyetlerde yer almamaları.

 • Özellikle doğal alanları, yerel toplulukları veya kültürel/tarihi mekanları ziyaret ederken nasıl sorumlu bir ziyaretçi olunacağı.

Destek

Kriter 160: Misafirlerin; yerel tarihi, arkeolojik, kültürel ve ruhani açıdan önemli yapıların ve yerlerin korunmasına bağış veya ücretini ödeyerek korumya yardımcı olabileceklerine dair bilgilendirme sağlamalısınız. Örneğin; müze ve ören yerleri ve giriş ücretleri hakkında bilgi vererek, bu bölgeleri ziyaret etmeleri, müze ve ören yerlerinin bakımına ve korunmasına yardımcı olacağına dair bilgilendirme.

Kriter No: 156 + 157 + 158

Ne?

Sürdürülebilirlik programınızı ve başarılarınızı, misafir alanlarında görünür bir şekilde, apaçık sergiliyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir )

Misafirlerinizden çevresel, sosyal ve toplumsal çalışmalarınızı, örneğin para bağışında bulunarak veya bir etkinliğe katılarak, desteklemelerini istiyor musunuz?

Halihazırda Travelife sertifikanız var mı? Evet ise, bu sertifikayı herkese açık olarak sergiliyor musunuz? Hayır ise, elde ettikten sonra sertifikayı sergileme ihtiyacını anlıyor musunuz?

Nasıl?

Sürdürülebilirlik çalışmanızı desteklemeleri için misafirlere fırsatlar sunuyor musunuz? Bu, desteklediğiniz hayır kurumları ve onlara nasıl bağış yapabilecekleri hakkında bilgileri ve onları faaliyetlere katılmaya davet etmeyi içerebilir.

Travelife Gold Sertifikanız varsa, sertifikanızı herkesin görebileceği şekilde sergiliyor musunuz?

Destek

Sürdürülebilirlik raporunuzu veya bazı kısımlarını misafirlerin görebileceği şekilde resepsiyon vb. alanlarda sergileyebilirsiniz.

Ne?

Misafirlerinize yerel kültür, gelenek ve görenekler ile kültürel ve doğal miras konusunda bilgi veriyor musunuz?

Misafirlere bulundukları yeri ve kültürü deneyimleme fırsatını tanıyor musunuz

Kriter No: 159 + 163

Nasıl?

Misafirlerinizi, bölgenizi (destinasyon) ve kültürünüzü tecrübe etmeye teşvik ediyor musunuz? Bu, menünüze geleneksel yemekler eklemek ve bölgeniz, yerel kültürler vb. hakkında bilgi sağlamak gibi şeyleri içerebilir.

Destek

Misafirlerinizi yerel olarak sahip olunan turistik yerleri ve etkinlikleri ziyaret etmeye ve Misafirlerinizi, kendi işletmeniz dışında yemek yemeye ve alışveriş yapmaya teşvik etmelisiniz.

stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page