top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

İÇ KAYNAKLAR ve DESTEKLER
Kriter No: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 51, 61, 78, 93, 139

Neden?

Amaç

Sürdürülebilirlik girişimlerinde en başarılı olan işletmeler, işi yürütmeye adanmış personele sahip olduklarından ve üst yönetim tarafından desteklendiklerinden emin oldular. Ayrıca, tüm çalışanlarını bu girişimlerin neden önemli olduğunu ve nasıl destekleyebileceklerini anlamalarını sağlamak için düzenli olarak eğittiler ve sürdürülebilirlik girişimlerine dahil ettiler. 

 

Hedefler

 • Sürdürülebilirlik taahhütlerinizi yerine getirmek için sorumluluk alacak yeterli personele sahip olduğunuzdan emin olmak.

 • Personelin sürdürülebilirlik çalışmalarının üst yönetim tarafından desteklenmesini sağlamak.

 • Tüm personele sorumlu bir şekilde çalışmanın neden önemli olduğu ve çabalarınızı nasıl destekleyebilecekleri hakkında düzenli eğitim ve bilgi vermek

Kriter No: 28 + 29 + 30 + 31
Personel kaynakları

Ne?

Çevre yönetiminden sorumlu çalışanlarınız var mı?

Tüm çalışanların refah ve çalışma standartlarının yönetilmesinden sorumlu bir personeliniz var mı ve insan haklarının yönetilmesinden sorumlu çalışanlarınız var mı?

İşletmenin yerel toplumu ve yerel işletmeleri nasıl desteklediğini, onlarla nasıl iletişim kurduğunu ve çalıştığını ve yerel kültür ve gelenekleri nasıl koruduğunu yönetmekten sorumlu çalışanlarınız var mı?

Tüm bu kişiler kendi sorumluluk alanlarında üst yönetime düzenli olarak rapor veriyorlar mı?

Nasıl?

Sürdürülebilirlik çalışmalarınız için atanmış yeterli personeliniz var mı? Bu, doğru becerilere sahip en az bir personelinizin aşağıda listelenen her bir sorumlu iş alanı için özel sorumluluğa sahip olduğu anlamanı gelir. Bazı büyük otellerin her iş alanı için farklı bir personeli vardır ve daha küçük tesislerde hepsini yöneten bir kişi olabilir.

 

 • Çevre yönetimi.

 • Çalışan refahı ve iş standartları.

 • İnsan hakları.

 • Toplum katılımı ve desteği.

 

Bu personeller yaptıkları iş hakkında üst yönetime düzenli olarak rapor vermelidirler. 

Destek

Yukarıda geçen her iş alanı için ayrı ayrı personeller görevlendirilebileceği gibi, örneğin Çevre Yönetimi ekibi (ekip lideri belirleyerek) oluşturulabilir. Ekip içerisinde bütün veya ilgili departmanlardan temsilciler bulunabilir.

Çevre, çalışan refahı, insan hakları ve sosyal konular ile ilgili atanmış kişilerin çalışma yapabilmesi için yeterli iş zamanına, maddi ve manevi desteklere ihtiyaçları olacaktır. Sadece atama yazısı hazırlamak yeterli değildir. Görevlilerin, daha önce belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarına imkan sağlamak gerekir. Yani, günlük görevlerine ilaveten alacakları bu görevleri yeterince yapabilmeleri için üst yönetimin desteğine ihtiyaçlar vardır.

Atama yapılan personellerin, konusunda çalıştıklarını denetçiye gösterebilmelisiniz. Bu denetimden önce konusu ile ilgili yapılan toplantı(ların) notları, e-mail yazışmaları vb. olabilir.

Kriter No: 32 + 33 + 34 + 78 + 93 + 139
 Personel Eğitimi

Ne?

Tüm çalışanlar, işletmenin çevre sorunlarını yönetmesine nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve destek alıyorlar mı?

Tüm çalışanlar, işletmenizin çalışma standartları ve insan hakları sorunlarını yönetmenize nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve bilgi alıyorlar mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Tüm çalışanlar, işletmenizin yerel toplumla çalışmalarınızı yönetmenize nasıl yardımcı olabileceklerine dair düzenli eğitim ve bilgi alıyorlar mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Personelinizi düzenli olarak geri dönüştürülebilir atıkları nasıl ayıracakları konusunda eğitiyor musunuz?

Tehlikeli kimyasalları kullanan tüm çalışanlara ulusal ve uluslararası sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak eğitim ve koruyucu giysi/ekipman veriliyor mu?

Çocukların korunması konusunda çalışanlarınıza eğitim veya bilgi veriyor musunuz? Bu eğitim çalışanlara olayları nasıl tanımlayıp yerel yetkililere raporlayacaklarını söylemeyi içeriyor mu?

Destek

Personele yerel toplumla ilişkilerinizi ve  çalışmalarınız ile ilgili eğitim vermelisiniz. Bu eğitimin içeriğinde, sosyal sorumluluk tanımı, işletme olarak bu konu ile ilgili yaptıklarınız, projeleriniz, personelin bu konu ile ilgili yapabilecekleri, sosyal sorumluluk politikanızı, konusu ile ilgili üye olduğunuz sivil toplum kuruluşları vb. yer alabilir.

Nasıl?

Sürdürülebilirlik çalışmanızın önemi ve bunu nasıl destekleyebilecekleri hakkında eğitim ve bilgilendirme sağlayarak, personelinizin düzenli olarak katılımını sağladığınızı gösterebilir misiniz?

Bu, eğitim oturumlarının yanı sıra, posterler, işaretler, el kitaplarındaki bilgiler gibi düzenli hatırlatıcıları da kapsamalıdır. Aşağıdaki alanlarda sorumlu bir şekilde çalışma konusundan sizi nasıl destekleyebileceklerini içermelidir:

 

 • Çevre sorunları.

 • Nasıl geri dönüştürüleceğini de içeren atık ayrışımı.

 • Çocuklara yönelik şüpheli sömürü veya istismarın tespit edilip doğru makamlara nasıl bildirileceği dahil olmak üzere çocukların korunması.

 • Kimyasalların nasıl güvenli ve uygun bir şekilde taşınması ve kullanılması, depolanması ve imha edilmesi, herhangi bir koruyucu donanımın nasıl kullanılacağı ve kimyasal dökülmelerle nasıl başa çıkılacağı.

 

İkinci Travelife denetiminiz için aşağıdakileri de eklemeniz gerekecektir:

 • Ayrımcılığın nasıl önleneceği ve herkese adil davranılmasının nasıl sağlanacağı dahil olmak üzere işçi ve insan hakları.

 • Toplum katılımı ve desteği.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın. Daha fazla eğitim videosu için burayı tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Personel eğitimini sağlamak için ücretsiz eğitimi kullanabilirsiniz. Personel katılımını belgelemek isterseniz buraya tıklayın.

Faydalı Linkler

TURKIYE_IS_BANKASI-logo-5145D61925-seeklogo.com.png

Türkiye İş Bankası Sosyal Sorumluluk Sayfası

acik acik.jpg
açev_edited.png

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıfları bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur

fırca_darbesi_web-site-logo.png

Toplum Gönüllüleri Vakfı

kacuv_edited.png

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

lösev_edited.png

Kriter No: 42 + 51 + 61
 Personel ve alt yüklenicilerin katılımı

Ne?

Çalışanlarınıza nasıl enerji tasarrufu yapacakları konusunda bilgi veriyor ve bu konuda onları teşvik ediyor musunuz?

Alt yüklenicilerinize (her gün sahada çalışan ama personeliniz olmayan) enerji tasarrufu yapmaları konusunda hatırlatma yapıldığını gösterebilir misiniz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Çalışanlarınıza yazılı talimatlarla düzenli olarak su tasarrufu yapmalarını hatırlatıyor musunuz?

Nasıl?

Verdiğiniz eğitime ek olarak, enerji ve su tasarrufunun önemi ve bunu nasıl yapabilecekleri hakkında bilgi vererek personelin düzenli olarak katılımını sağladığınızı gösterebilir misiniz? Bu, taşeronlar gibi faaliyetlerinizin bir parçası olarak düzenli çalışan herkesi içermelidir. 

İkinci Travelife denetiminiz için, bunu alt yüklenicileriniz için yaptığınızı da göstermeniz gerekecektir.

Bu katılım, posterler, işaretler, e-postalar, standart operasyon prosedürleri, el kitaplarındaki bilgiler vb. gibi formatlarda hazırlanmış düzenli hatırlatmaları kapsamalıdır.

Örnek Hatırlatıcılar

Enerji ve Su tasarrufu (1)_edited.png
Enerji ve Su tasarrufu_edited.png
Enerji ve Su tasarrufu-SUYU BOŞA HARCAMA 2.jpg
Enerji ve Su tasarrufu-SUYU BOŞA HARCAMA.jpg
Enerji ve Su tasarrufu - gereksizse söndür.jpg
stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page