top of page
< Back

Restoran ve Lokantalar İçin Covid-19 Hijyen El Kitabı

Haziran 2020

Restoran ve Lokantalar İçin Covid-19 Hijyen El Kitabı

Özetlenen bu tüm önlemlerin uygulanması sonrasında hem güvenilirlik imajı güçlenen ve tercih edilir duruma gelen işletmeler kazanacak hem de en önemli toplumsal karşılaşma noktalarından biri olan lokanta ve restoranlar Covid-19 risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması ile halk sağlığı kazanacaktır.Korona virüsün gıda yoluyla bulaşması pek olası olmasa da, iyi bir hijyen uygulaması olarak, gıdaları işleyen herkes ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamalıdır.Bu, rutin olarak, gıdaları işlemeden önce ve sonra ve özellikle öksürme veya hapşırdıktan sonra yapılmalıdır.

bottom of page