top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
TRAVELIFE

ADİL İŞ GÜCÜ UYGULAMALARI
Kriter No: 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

Neden?

Amaç

Sorumlu işletmeler tüm insanlara, özellikle de personeline adil davranır. Bu durum neredeyse hemen her zaman çalışan bağlığı ve artan misafir memnuniyeti açısından işletmelere ödül olarak geri döner.

 

Hedefler

 • Tüm iş kanunları ve yönetmeliklere uyduğunuzdan emin olmak.

 • Çalışanların özgür iradeleri ile kabul ettikleri yazılı çalışma koşullarına sahip olmak.

 • Ayrımcılık, taciz, suistimal ve sömürüden kaçınmak.

 • Personelinizin misilleme korkusu olmadan yönetime sorunları ve endişeleri dile getirebilmesini sağlamak.

 • Disiplin prosedürlerinin tutarlı ve adil olmasını sağlamak.

Kriter No: 105 + 108 + 110 + 120 + 122 + 126 + 127 + 128
İşe alım ve göreve başlama

Ne?

Tüm yeni çalışanlara işe başlamalarından önce, alacakları ücret dahil, tüm istihdam hüküm ve koşullarını içeren yazılı bir belge veriyor musunuz? VE Tüm yeni çalışanlardan bunları okuyup anladıklarını yazılı olarak onaylamaları isteniyor mu?

Çalışanların işe başlamadan önce ödeme almadıklarını gösteren kanıtınız var mı

Çalışanlar işe başlamadan ÖNCE, işlerini güvenceye almak için onlardan para almadığınızı (depozit olarak) gösteren kanıtınız var mı?

Tüm çalışanların disiplin prosedürlerini bildiğini gösteren kanıtınız var mı? Örneğin, çalışanlara istihdamlarının başlangıcında ve istihdamları süresince bunlardan söz ediyor musunuz?

Tüm çalışanların, işe başlangıçlarından itibaren, bir sorun olursa üst yönetimle nasıl iletişim kuracaklarını bildiklerini gösteren kanıtınız var mı?

Hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmadığınızı gösteren kanıtınız var mı?

Ayrımcılık yapılmamasını, herkese adil bir şekilde davranılmasını teşvik ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Destek

Kriter 105: Çalışanların sözleşmelerinde, kendi el yazısı ile okudum, anladım ibaresi ve imzası bulunmalıdır.

Nasıl?

Yeni personel işe alımı ve göreve başlatılması sırasında aşağıdakileri yaptığınızı gösterebilir misiniz?

 

 • Personelin (veya potansiyel personelin) size veya kullandığınız herhangi bir ajansa iş alım için ödeme yapmaması adına tüm işe alım ücretlerini ödediğinizden emin olmak.

 • Personele işe başlamadan önce herhangi bir ödeme yapmadığınızdan emin olmak, çünkü daha sonra bu parayı geri ödemek için size bağlanacaklardır.

 • İşe başlamadan önce, maaşlarının ayrıntılarını içeren yazılı çalışma şartlarının kendilerine verildiğinden emin olmak.

 • Tüm yeni personelin, istihdam koşullarını (ve ücretlerini) okuyup anladıklarını ve bunların kendilerine anlayabilecekleri bir dilde açıklandığını yazılı olarak onayladıklarından emin olmak. Örneğin, sözleşmeniz İspanyolca ise ancak personel sadece Lehçe konuşuyorsa, ya Lehçe yazılı bir çeviri sağlamanız ya da sözlü olarak tam tercüme edilmesini sağlamanız gerekecektir.

 • İş başvurularını değerlendirirken kimseye ayrımcılık yapmadığınızdan emin olmak. Bu, işe alma kararlarını milliyet, etnik köken, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, kişisel inançlar vb. temelinde değil, niteliklere ve tecrübeye göre verdiğiniz anlamına gelir.

 • Disiplin prosedürlerinizi ve bir sorun olduğunda üst yönetime nasıl başvurabileceklerini açıklamak.

 • Şikayet prosedürlerinizi açıklamak.

Kriter No: 106 + 107 + 109
Genel şartlar ve koşullar

Ne?

Tüm çalışanlara bu hüküm ve koşulların imzalı bir kopyasını veriyor musunuz?

Tüm çalışanların bu hüküm ve koşulları ve onlara ne kadar ödeme yapılacağını anlamalarını sağladığınızı gösterecek kanıtınız var mı?

Pasaportlar, kimlik kartları vs. gibi çalışanlara ait kişisel belgeleri elinizde tutmadığınızı gösteren kanıtınız var mı?

Destek

İş sözleşmelerinin bir kopyasını çalışana vermelisiniz.

Nasıl?

Aşağıdaki adil çalışma koşullarının tümünü karşıladığınızı gösterebilir misiniz?

 

 • Tüm personele istihdam hüküm ve koşullarının imzalı bir kopyasının verilmesi.

 • Tüm çalışanların, kendilerine ne kadar ödeme yapılacağı da dahil olmak üzere bu hüküm ve koşulları anlamalarının sağlanması.

 • Pasaportlar, kimlik kartları, banka kartları, çek defterleri, doğum belgeleri gibi kendilerine ait orijinal personel belgelerinin saklanmaması.

Ne?

Bir çalışana borçlu olunan tüm paranın işten ayrıldığında kendisine verildiğini gösteren kanıtınız var mı? VE İşletmeden ayrılan tüm çalışanlar, herhangi bir kişisel eşyasını almak için tesise erişebilir mi?

Kriter No: 111

Nasıl?

Çalışan işten ayrıldığında, aşağıdakileri gerçekleştirdiğinizi gösterebilir misiniz?

 

 • Ayrıldıklarında bütün hak edişleri onlara ödenir.

 • Kişisel eşyalarını toplamak için tesisinize giriş yapabilirler.

Destek

Personele ödenen, kıdem ve/veya ihbar tazminatları, ödenen hak edişlerinin bir göstergesi olabilir.

Ne?

Çalışanlarınıza asgari ücretten daha düşük ödeme yapılmadığını gösteren kanıtınız var mı?

Tüm çalışanlar, çalışma saatlerinin ne olduğunu önceden biliyor ve bunları kabul ediyor mu?

Tüm maaş bordroları kaç saat çalışıldığını ve bunun için ödenen miktarı gösteriyor mu?

Tüm maaş bordroları fazla mesai saatlerini ve ödemelerini gösteriyor mu? Veya Fazla mesai yaptıklarında çalışanlara izin verildiğini gösterebilir misiniz?

Kriter No: 112 + 115 + 116 + 118

Nasıl?

Aşağıdaki adil çalışma koşullarının tümünü karşıladığınızı gösterebilir misiniz?

 

 • Yasal asgari ücretten daha az bir ödeme yapmamak. Ülkenizde yasal bir asgari ücret yoksa uluslararası yönergelere uymalısınız.

 • Personele çalışma saatleri hakkında önceden bilgi vermek ve onlarla mutabık kalmak.

 • Fazla mesai yaptırırsanız, bunu ödemek veya karşılığında serbest zaman vermek ve fazla mesai, molalar, çalışılmayan saatler ve maksimum çalışma saatleri ile ilgili yasal gereklilikleri karşılamak.

 • Personele çalıştıkları saatleri, kendilerine ne kadar ödeme yapıldığını ve ödenmiş olan fazla mesai saatlerini (varsa) gösteren ücret bordrolarını vermek.

Destek

Asgari ücretli veya biraz üzerinde çalışan bir personelin iş sözleşmesine, ücretin içerisine yapılacak fazla mesaileri dahil etmemelisiniz.

Ne?

Maaş bordrolarının tüm kopyalarını ve çalışanlara ödenen tüm paraların bir kaydını tutuyor musunuz?

Her bir çalışanın tüm çalışma saatlerini kaydetmek için bir sisteminiz var mı? Bu kayıtlara kolayca erişilebiliyor ve bunlar yasalara uygunlukları açısından düzenli olarak kontrol ediliyorlar mı?

Fazla mesaiye izin veriliyorsa, bunun kayıtlarını tutuyor musunuz?

Her bir çalışan için kişisel dosyalar tutuyor musunuz ve bu dosyalar yaş kanıtı (kimlik/pasaport fotokopisi gibi) içeriyor mu?

Kriter No: 113 + 114 + 117 + 130
Kayıt tutma

Nasıl?

Her çalışanın çalıştığı tüm saatlerin kaydedilmesini sağlayacak bir sisteminiz var mı? Bu kayıtlara kolayca erişilebilir mi ve personel çalışma saatlerinin yasalara uygun olmasını sağlamak için düzenli olarak kontrol ediliyor mu?

 

Aşağıdakilerin de kayıtlarını tuttuğunuzu gösterebilir misiniz?

 

 • Yapılan herhangi bir fazla mesainin kayıtları.

 • Her çalışanın yaşına dair kanıt içeren dosyalar.

 • Tüm maaş bordroları ve personele ödenen tüm paranın ayrıntıları.

Kriter No: 119 + 120 + 121 + 126 + 127
Genel şartlar ve koşullar

Ne?

Kusur ve kabahat düzeylerini ve bunların neler olduğunu net örneklerle gösteren yazılı bir disiplin süreciniz var mı? (İlk denetim için geçerli değildir)

Tüm çalışanların disiplin prosedürlerini bildiğini gösteren kanıtınız var mı? Örneğin, çalışanlara istihdamlarının başlangıcında ve istihdamları süresince bunlardan söz ediyor musunuz?

Tesis içinde, yazılı disiplin süreçlerinize her zaman erişilebilir mi ve tüm çalışanların bunları nerede bulacaklarını biliyor mu? (İlk denetim için geçerli değildir)

Hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmadığınızı gösteren kanıtınız var mı?

Ayrımcılık yapılmamasını, herkese adil bir şekilde davranılmasını teşvik ediyor musunuz? (İlk denetim için geçerli değildir)

Destek

Disiplin prosedürünüzü yazılı hale getirip, personelize bir kopyasını vermeli ve personel alan(ları)na bir kopyasını asmalısınız.

Nasıl?

Tüm personel disiplin prosedürlerinizi biliyor ve zaman zaman bu prosedürler hakkında hatırlatma yapılıyor mu? (Örneğin, personel politikaları hakkında başka güncellemeler gönderdiğinizde).

 

İkinci Travelife denetiminiz için, aşağıdakilerin de yerine getirildiğini göstermeniz gerekecek:

 

 • Farklı kusur düzeylerini örneklerle birlikte gösteren ve her biri için uygun, yasal ve adil sonuçları bulunan yazılı bir disiplin prosedürü. Bunlar tüm personelin herhangi bir zaman rahatça okuyabilmesi için saha da erişilebilir olmalıdır.

 • Herkes için ayrımcılık yapmamayı ve adil davranmayı teşvik ettiğinizi gösteren kanıt sağlamak. Örneğin, bu alanda eğitim vermek ve disiplin prosedürünüzde ayrımcılık, sömürü ve istismarı kabahat (ciddi kusur) olarak ele almak.

Kriter No: 122 + 123 + 124 + 128 + 129
Şikayetler, geri bildirim ve temsil

Ne?

Tüm çalışanların, işe başlangıçlarından itibaren, bir sorun olursa üst yönetimle nasıl iletişim kuracaklarını bildiklerini gösteren kanıtınız var mı?

Çalışanlarınızın varsa bir sendikaya katılmalarına izin veriyor musunuz?

Çalışanlarınızın yönetimin katılımı olmadan, sorunları tartışmak amacıyla çalışma saatleri içerinde toplanmalarına, bir birlik oluşturmalarına ve bir sözcü (çalışan temsilcisi) seçmelerine izin veriyor musunuz?

Çalışanlar için yakınma (şikayet) prosedürleri var mı? Gerektiğinde nasıl kullanacaklarını bilmeleri için çalışanlara bu prosedürler konusunda eğitim veriliyor mu?

Çalışanların ciddi sorunlarla ilgili kaygılarını iletmeleri veya şikayette bulunmaları konusunda yazılı bir süreç var mı? Bu yazılı dökümana tesis içinde her zaman erişilebilir mi ve tüm çalışanların bunları nerede bulacaklarını biliyor mu? (İlk denetim için geçerli değildir)

Destek

Şikayet prosedürünüzü ve çalışan (işçi) temsilcilerini personel alanlarında yayınlamalısınız. Sendikaya katılımı konusunda personeli kısıtlamadığınızı yazılı olarak beyan edebilir ve personel panosunda yayınlayabilirsiniz.

Nasıl?

Personelin, yönetime geri bildirimde bulunması, kişisel yakınmalarının ele almasını ve şikayette bulunmasını sağlamak için yürürlükte olan politikalarınız ve prosedürleriniz olduğunu gösterebilir misiniz? Bunlar aşağıdakileri içermelidir:

 

 • Tüm personele bir problemleri olduğunda üst yönetimle nasıl iletişime geçecekleri anlatılmaktadır.

 • Bir sendika varsa, personelin katılmasına izin verilmektedir.

 • Personelin, yönetimin katılımı olmadan gruplar veya komiteler oluşturmasına izin verilmektedir. Bu grupların veya komitelerin seçilmiş bir sözcüsü olabilir ve mesai saatleri içerisinde toplanmaları için makul süreler verilmektedir.

 • Tüm personele açıklanmış bir şikayet prosedürü mevcuttur.

 • İkinci Travelife denetiminiz için, çalışanların endişelerini nasıl dile getirebileceği veya ciddi konularda şikayette bulunabileceğini açıklayan yazılı bir prosedürünüzün mevcut olduğunu, bunu da personelin her zaman kolayca erişebileceği şekilde saha da bulundurduğunuzu ve personele nerede bulacaklarını açıkladığınızı göstermeniz gerekecektir.

Kriter No: 131 + 132
18 yaşın altındaki çalışanlar

Ne?

18 yaşının altındaki tüm çalışanların kaydını tutuyor musunuz? Bu kayıtlar o kişilerin çalışma saatlerini gösteriyor mu? 18 yaşının altındaki herkes için özel koşulların uygulandığını gösterebilir misiniz?

18 yaşının altında olan çalışanlarınız varsa, ulusal düzenlemeleri ve Çocuk Hakları konusundaki BM Konvansiyonu ile 138/182 no’lu ILO Konvansiyonlarını izlediğinizi gösterebilir misiniz?

Destek

Stajyer öğrenciler dahil, 18 yaş altındaki çalışanların iş mevzuatına uygun çalıştırıldığına dair gerekli bilgi ve belgeleri hazırlamalısınız.

Nasıl?

18 yaşın altında birini istihdam ediyor musunuz? Öyleyse, aşağıdaki tüm gereksinimleri karşıladığınızı gösterebilmelisiniz:

 

 • Sizinle çalışmalarının, sağlıklarını, gelişimlerini ve genel refahlarını etkilememesi adına onlar için özel çalışma koşullarının mevcudiyeti.

 • Çalışma saatlerinin kayıtları.

 • Ulusal düzenlemeleri ve Çocuk Hakları konusundaki BM Konvansiyonu ile 138/182 no’lu ILO Konvansiyonlarını izlenmesi.

Kriter No: 133
Şikayetler, geri bildirim ve temsil

Ne?

Çalışanlarınızın istihdam ilke ve uygulamaları konusunda nasıl bilgilendirildiğini gösterecek kanıtınız var mı? (örneğin, posterler, e-postalar, personel toplantıları, vs. yoluyla)

Destek

İşbaşı öncesi meeting'lerle, uygun yerlerde bulunan personel panoları ile bilgilendirme ve duyurular yapılabilir.

Nasıl?

Personelin, istihdam politikalarınız ve uygulamalarınız hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini gösterebilir misiniz? Örneğin, düzenli olarak elektronik posta göndermek, personel toplantılarında hatırlatmalar yapmak ve eğitim vermek.

stay better travelife.png
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page